Navnenyt

Vicedirektør i Koncern HR i Region Midtjylland går på pension

Ditte Hughes. Presefoto

Vicedirektør Ditte Hughes, Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, har valgt at gå på pension med udgangen af august 2024.

Der bliver sat punktum for en lang og flot karriere, når vicedirektør i Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø og vicedirektør i Region Midtjylland Ditte Hughes går på pension med udgangen af august 2024.

Alt i alt er det blevet til 38,5 år, heraf 23 som leder, inden for HR i det offentliges tjeneste først i Aarhus Amt og siden i Region Midtjylland.    

Ditte Hughes var i 1986 medforfatter til en rapport til amtsrådet i Aarhus Amt, der argumenterede for, at ledelse er et fag og en disciplin, som kræver en særligt tilrettelagt uddannelse i ledelse. Senere, efter strukturreformen i 2006, hvor Ringkøbing, Viborg, Aarhus og dele af Vejle amter blev samlet til en organisation, var hun med til at opbygge HR-området i Region Midtjylland. Ditte Hughes er desuden formand for Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe.

– Vi siger farvel til en stor kapacitet på HR-området. Vi er mange, både i Region Midtjylland og på nationalt plan, som har nydt stor gavn af Dittes massive viden og erfaring på HR-området. Vi kommer til at savne Dittes grundige, skarpe og saglige tilgang. Personligt kommer jeg også til at savne mit gode og tillidsfulde samarbejde med Ditte, og det ved jeg, at mange andre i organisationen også vil ”skrive under på”. Jeg ønsker Ditte et meget velfortjent og godt otium, siger koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff.

For Ditte Hughes, der fylder 69 til januar, er beslutningen om at lade sig pensionere særdeles velovervejet, men ikke uden vemod.

– Der er en tid til alting. Nu er tiden kommet for mig til selv at prioritere tiden. En del af den skal bruges sammen med min familie og andre nære relationer, der skal gås en ”ekstra mil” – og så møder jeg nok nye indsigter og muligheder på vejen, siger Ditte Hughes, der ser tilbage på sit arbejdsliv med stor taknemmelighed:

– Jeg har været så heldig, at jeg i mit arbejdsliv – både i Aarhus Amt og Region Midtjylland – har fået mulighed for at bidrage til at de ledere og medarbejdere, der er tættest på borgere og patienter, kompetent kan løse deres opgaver. Det har været meningsfuldt og personligt tilfredsstillende for mig i alle årene, siger Ditte Hughes.

Indtil videre overtager vicedirektør Jørn Mørup den samlede ledelsesopgave i Koncern HR. Direktionen for Region Midtjylland har derudover lavet en aftale med Ditte Hughes om, at regionen i en periode må trække på hendes årelange erfaring og viden efter hendes ophør som vicedirektør.

Kommentarer