Bryrup

Vandet i Sillerup Væld løber igen efter 64 år

I en af danmarks største kilder løbet vandet igen frit efter 64 år takket være ejeren af området, Silkeborg Kommune og 15. Juni Fonden.

Siden 1955 er vandet fra Sillerup Væld blevet brugt til at opdrætte fisk i dambrug. Nu er det blevet genskabt, som det unikke naturområde det var.

I St. Hjøllund Plantage syd for Silkeborg ligger Sillerup Væld. Her springer vandet op fra jorden fra de to kilder Store Væld og Lille Væld, som sammen udgør Sillerup Væld.

Siden 1955 og frem til 2019 har alt vand fra kilden været brugt til dambrug. I de sidst to måneder har gravemaskiner gendannet området, så naturen igen har første prioritet. Væk er 20 damme til fiskeopdræt, rør, grøfter, bygninger, hegn og ledninger.

Unik natur genskabt

I stedet er de to kildebække fra Store Væld og Lille Væld blevet genetableret med sten- og grusbund, så de igen kan løbe direkte og uhindret til Lillebæk, som løber ud i Skærbækken. Et af landets reneste og mindst påvirkede vandløb. Det bliver nu endnu renere, da der er sat en stopper for udledningen af kvælstof fra dambruget med et halv til et helt ton om året.

Det er ejeren af området, som sammen med Silkeborg Kommune, har fået genoprettet naturen. Silkeborg Kommune har sammen med 15. Juni Fonden finansieret projektet.

– Vi er utrolig glade for, at det er lykkes at få det her område ført tilbage til det stykke unikke natur, det var. Det er godt for biodiversiteten og vandkvaliteten, og så understøtter det den fantastiske natur, der er i området. Sillerup Væld ligger midt i et Natura 2000-område, som er særlig beskyttet natur i EU, og derfor giver det så god mening, at Sillerup Væld ikke længere er dambrug, men igen er blevet unik natur, siger Claus Løwe Klostergård, formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune.

Større biodiversitet

Med genopretningen af naturen bliver biodiversiteten for både plante- og dyreliv større i området. Den genskabte natur giver bedre leveforhold for sjældne arter og for dyr som odderen og isfuglen.

Lige nu står området råt og bart efter gendannelsen, og der mangler kun at blive etableret en mindre gangbro over den ene kilde. Med tiden vil området vokse til og dyr, insekter og planter vil finde tilbage til det genskabte naturområde.

Kommentarer