Livsstil og forbrug

Undersøgelse: Stor følelse af tryghed blandt midt- og vestjyderne

Helle Kyndesen, politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi. Pressefoto

En ny undersøgelse viser, at der igen i år er en udbredt følelse af tryghed blandt midt- og vestjyderne. Undersøgelsen er foretaget af Justitsministeriet og viser også, at der blandt borgerne i Midt- og Vestjylland er en stor tillid til politiet.

I Midt- og Vestjylland er der en udbredt følelse af tryghed blandt borgerne. Det viser en ny undersøgelse fra Justitsministeriet, der har målt danskernes følelse af tryghed i deres nabolag og tillid til politiet.

Undersøgelsen viser, at 88,1 procent af borgerne i landet grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. I Midt- og Vestjyllands Politi har 91,4 procent af de adspurgte borgere fra politikredsen tilkendegivet, at de føler sig trygge i deres nabolag. Tallet er det næsthøjeste i landet, kun overgået af Bornholms Politi (93,2 procent).

I den seneste undersøgelse lå borgernes overordnede tryghed i Midt- og Vestjylland på 88,5 og trygheden er dermed steget med knap 3 procentpoint i politikredsen.

”Hver eneste dag går vi på arbejde med det formål at skabe tryghed for borgere i hele politikredsen. Derfor glæder det mig også, at borgerne føler, at vores brede indsats tilsyneladende virker,” siger Helle Kyndesen, der er politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi.

Særligt stor er trygheden blandt borgerne i Silkeborg, Holstebro og Lemvig kommuner, hvorimod tallet er lidt lavere i Ikast- Brande Kommune.

”Vi har hele tiden øje på, hvor i kredsen vi kan have behov for en ekstra indsats og tilstedeværelse. Det er ingen hemmelighed, at vi i området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård har et ekstra stort fokus på at skabe tryghed hos borgerne, og i løbet af det seneste års tid har vi opgraderet vores tilstedeværelse i kommunen med en udvidelse af nærpolitistationen i Ikast samt øget patruljeringen i området, ligesom vi fortsat har en dialog med borgerne i området” siger politidirektør Helle Kyndesen.

Flere tidligere undersøgelser

Undersøgelsen fra Justitsministeriet er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019. Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på de samme spørgsmål, som blev stillet i de forgangne undersøgelser fra Rigspolitiet.

Over halvdelen af borgerne angiver på landsplan, at de i deres nabolag har oplevet hensynsløs kørsel eller kriminalitet, der ikke er personfarlig. Også på disse områder er Midt- og Vestjyllands politikreds markant under gennemsnittet. 

Borgerne i Midt- og Vestjyllands politikreds adskiller sig derudover ved, at færre har angivet af føle sig meget utrygge ved hensynsløs kørsel, mens flere dog har angivet at være lidt utrygge derved.

Undersøgelsen viser også, at færre midt- og vestjyder end landsgennemsnittet føler sig utrygge ved grupper af børn og unge, der hænger ud.

Stor tillid til politiet

84,7 procent af de adspurgte borgere i 2021 angiver at have tillid til, at politiet ville hjælpe dem, hvis de har brug for det. Andelen, der i 2021 har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, er statistisk signifikant større end ved målingen i 2019.

I Midt og Vestjylland er tilliden til politiet over landsgennemsnittet med 86,9 procent af de adspurgte, der tilkendegiver, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

”Borgernes tillid er noget af det vigtigste for os, da vi har brug for borgerne, ligesom de har brug for os. Det bidrager i høj grad til, at vi kan opklare sagerne, når der er begået kriminalitet. Derfor glæder det mig også, at man i Midt- og Vestjylland har stor tillid til, at vi kommer og hjælper, når man har brug for det,” siger Helle Kyndesen, politidirektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Kommentarer