Debat og politik

Sundhed, uddannelse og grøn omstilling.

Af Ib Bjerregaard, Venstre

Folketingskandidat, Vestjyllands Storkreds
Regionsmedlem, Region Midtjylland

Mine 3 fokusområder som folketingskandidat og dermed også mærkesager som medlem af folketinget er:

 

Sundhedsområdet, uddannelsesområdet og den grønne omstilling bredt – herunder erhvervspolitik, landbrugspolitik, energipolitik m.m.

 

I forhold til klima og grønomstilling er Skive kommune i førertrøjen udpeget af Dansk industri. Og for hele Midt og Vestjylland er det et vigtig område. Derfor vil jeg som  folketingsmedlem hele tiden lytte til, hvis der er landspolitiske barrierer for at fortsætte udviklingen. Konkret har Venstre fremlagt et oplæg, der investerer 60 milliarder i den grønne omstilling – fuldt finansieret. De tiltag skal alle kommuner byde ind på. Jeg ser især forskningsdelen som en af lokalområdets muligheder, hvor der i regi af Greenlab og omkring Foulum samt Herning kan etableres forskningsprojekter med studerende og forskere fra universiteterne i DK – men med førerpositionen sikkert også fra udlandet.

på uddannelsesområdet er det vigtig at de uddannelser, der findes uden for de store universitetsbyer  fastholdes og udbygges med nye. En klimaerhvervsskole i Skive vil være det oplagte, hvad alle lokalpolitikere er enige om. Inden for farmaconuddannelse, laboranter m. fl. er der også muligheder. Derfor skal der også være økonomi til at drive uddannelser uden for universitetsbyerne og de større købstæder – her tænker jeg på ungdomsuddannelserne. Venstre vil styrke erhvervsuddannelserne bredt med ekstra resurser, der også kommer Midt- og Vestjyllands uddannelser til gode.

Som bestyrelsesmedlem i Social- og sundhedsskolen i Skive, ved jeg, hvor udfordrende det kan være med lidt mindre hold i forhold til de større skoler. Det skal taxametersystemerne tage højde for.

Det sidste store emne er sundhed. Her er det afgørende, at de nuværende funktioner beholdes på Skive Sundhedshus, I Holstebro, Silkeborg, Ringkøbing og Lemvig fastholdes og udbygges.  Jeg ønsker nære sundhedstilbud så spredt som muligt, når fagligheden kan bevares. Venstre har lavet et ambitiøst udspil om sundhed. Specifikt vil jeg nævnte, at der foreslås 1 mia. til at korte ventelister – og på fertilitetsområdet foreslås en garanti, så barnløse hurtig tilbydes hjælp. Det vil i væsentlig grad styrke fertilitetsklinikken i Skive, som ligger i top med resultater. Sluttelig vil jeg nævne psykiatrien. Her foreslår Venstre at tilføre 4 mia. frem mod 2030. Første fokus skal være på børne- og ungdomspsykiatrien. Det dur ganske enkelt ikke, at unge mennesker med dårlig trivsel og børn med mulig autisme og ADHD skal vente i måneder på en udredning. Det ødelægger mulighederne for at blive rask, der giver mistrivsel og det øger presset på psykiatrien. Derfor skal retningen ændres med en masssiv fokus, hvor i også indgår uddannelser af flere psykiatere og andre fagpersoner med de rigtige kompetencer.

Med venlig hilsen

 

Ib Bjerregaard (V)

Folketingskandidat i Midt- og Vestjylland.

Regionsrådsmedlem

Vandhøjen 4

8800 Viborg

Mobil. 51543196

https://ibbjerregaard.venstre.dk/

 

 

Kommentarer