Silkeborg by

Strategisk energiplan for Silkeborg Kommune – særligt med fokus på handlinger

Silkeborg Byråd har udarbejdet en strategisk energiplan for Silkeborg Kommune. Høringssvar skal fremsendes senest til og med den 6. november 2022

Den strategiske energiplan skal være med til at sætte målsætningen og rammen for fremtidens energisystem for hele kommunen. Den strategiske energiplan omfatter emner som vedvarende energiproduktion, omstilling af transporten, varme i boliger m.m. Den strategiske energiplan har også til formål at samle de mange ambitioner og målsætninger på klima- og energiområdet, så det sikres at det er sammentænkt og optimeret.

Samlet set peger den strategiske energiplan på en reduktion af drivhusgasudledninger fra energiområdet på ca. 85 % i 2030 og omkring 63 % af de samlede udledninger i Silkeborg Kommune (sammenholdt med 1990).

Til høringen er der vedlagt den tekniske slutrapport, hvor der kan læses mere omkring forudsætninger for målene og handlinger. Der er også vedlagt en forkortet udgave med fokus på handlingerne. Der er særligt ønske om at få kommentarer og input til handlingsdelen i forhold til, hvad kommunen eller andre aktører kan have fokus på i de kommende år.

Høringssvar

Har du kommentarer eller forslag til den strategiske energiplan kan du indsende høringssvar via ”indsend svar” knappen nederst på siden. Alternativt kan du sende dit høringssvar på email til: klima@silkeborg.dk. Hvis du benytter ”indsend svar” vil dit svar være synligt her på siden.

Du kan finde den tekniske slutrapport her: Strategisk Energiplan for Silkeborg Kommune – Slutrapport (pdf)

Du kan finde den forkortede udgave med fokus på handlinger her: Strategisk energiplan 2030 – Forkortet udgave (pdf)

Kommentarer