Debat og politik

Stor vækst, store investeringer og fornuftig økonomi i 2022

Foto: Silkeborg kommune

Silkeborg Kommunes udkast til budget 2022 og den forventede kassebeholdning ser fornuftig ud på trods af markant øgede serviceudgifter og meget store anlægsinvesteringer i blandt andet nye dagtilbud og skoler. Det skyldes ikke mindst den store befolkningsvækst, som ventes at fortsætte de kommende år.

Hele byrådet var tirsdag 24. august 2021 samlet til det årlige budgetseminar for at drøfte ’rigets tilstand’ og kommunens økonomi og budget for 2022.

– Det går godt i Silkeborg. Hele byrådet indgik allerede i juli en budgetaftale for 2022, og lige nu ser det ud til, at vi kan få indtægter og udgifter til driften til at balancere, og at de store og nødvendige investeringer i nye anlæg kan håndteres ved, at vi som aftalt i budgetaftalen tager op til 100 mio. kr. op fra kommunekassen til at betale for nye dagtilbud, skoler og andre anlæg i 2021, siger borgmester Steen Vindum.

– Kommunens økonomi ser lige nu fornuftig ud i 2022. Siden juli, hvor vi indgik budgetaftalen, er der ikke kommet noget, som overrasker os. Det eneste bump, der måske kan ramme os, er, hvis kommunerne samlet under ét ikke lever op til regeringens økonomiske krav, så alle kommunerne bliver ramt af sanktioner.

Fortsat høj befolkningsvækst de kommende år

– Vi er den næsthurtigst voksende kommune i Danmark. Den fornuftige økonomi skyldes ikke mindst den store vækst, både i befolkningen og i virksomhederne. Silkeborg er meget attraktiv både for tilflyttere og erhvervslivet, og det er med til at betale for vores velfærd og gøre os til en god kommune for alle at bo, leve og arbejde i, siger Steen Vindum. 

Et par nedslag i Silkeborg Kommunes udvikling fra byrådets budgetseminar:

Befolkningsudvikling: Det går stærkt. Lige nu ser det ud til, at Silkeborg i 2021 får en befolkningsvækst på op mod 2 %, som primært skyldes stor tilflytning. Det er historisk højt.

Nye boliger: Silkeborg Kommune har i en længere årrække haft byggeboom. 2021 ser ud til at blive endnu et år med et historisk højt antal nye boliger.

Lav ledighed: Ledigheden i Silkeborg er lav og lavere end både i Østjylland og hele Danmark. Virksomhederne mangler arbejdskraft. 

Virksomheder i vækst: Hver gang der skabes 10 nye jobs i Silkeborg er 9 af dem i private virksomheder.

Salg af erhvervsjord: 2020 blev et rekordår for salg af erhvervsjord. Der blev solgt erhvervsjord svarende til 25 fodboldbaner. Frem til juli i år har kommunen allerede solgt ’27 fodboldbaner’.

Selskabsskatterne stiger: Virksomhederne bidrager til velfærden med selskabsskatter. Det går godt for virksomhederne, og indtægterne fra selskabsskatterne er næsten fordoblet på et enkelt år.

Trekvart milliard kroner til nye dagtilbud og skoler

Silkeborg Kommune forventer i de kommende fire år at investere trekvart milliard kroner i nye dagtilbud og skoler, og for fjerde år i træk får børne- og skoleområdet et markant, permanent løft af driften med 20 mio. kr. Socialområdet løftes også permanent med 50 mio. kr. over to år. Se mere om budgetaftalen for 2022 på kommunens hjemmeside. 

Budgettet vedtages i oktober

I øjeblikket gennemføres den formelle høringsproces om næste års budget, og høringssvarene vil indgå i budgetparternes videre drøftelser. Parterne vil ligeledes drøfte, om kommunen skal vælge selvbudgettering eller det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for skatteindtægterne næste år. 

Byrådet førstebehandler budgettet 14. september 2021, og andenbehandlingen sker 12. oktober 2021, hvor byrådet vedtager næste års budget.

Kommentarer