Land og by

Stor efterspørgsel på kræfttilbud i naturen i Danmarks Outdoor Hovedstad

Foto: Silkeborg kommune

Kræftramte får hjælp i naturen i Silkeborg, hvor der oprettes nye tilbud for at følge med efterspørgslen på kræfttilbud under åben himmel.

Da Danmark lukkede ned under corona, rykkede tilbuddene til kræftramte i Silkeborg Kommune ud under åben himmel for undgå ensomhed og isolation. Efterspørgslen på kræfttilbud i Silkeborgs natur er siden steget med 33 procent, og Kræftrehabiliteringen i Sundhedshuset i Silkeborg Kommune har oprettet nye tilbud for at følge med.

– Under corona blev vi klar over, at vi enten måtte lukke vores tilbud eller nytænke dem. Derfor ændrede vi strategi og rykkede ud i naturen i Danmarks Outdoor Hovedstad. Det var godt, vi gjorde det, for de udendørs tilbud har været en stor succes. Mange kræftramte borgere henvender sig selv for at deltage og blive en del af fællesskabet, ligesom vi oplever en markant stigning i henvisninger fra sygehuse og almen praksis. Derfor fortsætter vi med vores tilbud i naturen og opretter løbende nye hold og tilbud, fortæller Lotte Skytte, leder af Sundhedshuset i Silkeborg.

Nye tilbud til borgere med kræft

Fra første halvdel af 2020 til et år senere i 2021 steg efterspørgslen på kræfttilbuddene med en tredjedel. Kræftrehabiliteringen i Sundhedshuset har derfor oprettet flere hold og også udviklet nye tilbud som ’Kom til Kræfter ude’, rådgivningssamtaler, onlineforløb mm.

Har man fået konstateret kræft, er det ofte hårdt fysisk, mentalt og socialt. Gennem tilbud i naturen oplever borgerne øget livslyst og livsglæde, når de sammen med andre er aktive og genvinder kræfter både fysisk og mentalt. I det nye tilbud ’Kom til Kræfter ude’ mødes kvinder og mænd, der har eller har haft kræft, to gange om ugen i tre måneder i naturen ved Indelukket. Via træning, aktiviteter og samvær bliver de del af et fællesskab.

– Da jeg blev syg, forsvandt mit mentale overskud, og jeg fik ikke trænet selv. Til ’Kom til Kræfter ude’ har jeg fået trænet, grinet sammen med andre, og jeg er blevet en del af et fællesskab ude i naturen med andre, der har det som mig. Det har betydet enormt meget for mig at være sammen med andre mennesker, som også er syge af kræft. Her føler jeg mig forstået, og vi kan dele og kan give hinanden enormt meget, fortæller Lone Poulsen, der har deltaget i ’Kom til kræfter ude’.

Fakta

Under corona rykkede tilbuddene til kræftramte under Kræftrehabiliteringen i Sundhedshuset i Silkeborg Kommune ud under åben himmel. Det skete for at undgå, at kræftramte blev isolerede og ensomme.

Fra første halvdel af 2020 til et år senere i 2021 steg efterspørgslen på kræfttilbud i Sundhedshuset i Silkeborg Kommune med 33 procent.

‘Kom til Kræfter ude’ er et forløb på 3 måneder for borgere, der har eller har haft kræft. Deltagerne mødes og træner sammen to gange om ugen, får undervisning i relevante emner og har individuelle samtaler. Deltagerne kan henvises eller selv henvende sig.

I Sundhedshuset i Silkeborg findes også kræfttilbud som ’Livskræfter’ og ’Naturkræfter’ i naturen, og man kan få rådgivningssamtaler og deltage i online forløb.

Kommentarer