Debat og politik

Spiritussejlads: Gudenåkomitéen efterlyser svar fra Christiansborg

Foto: Gudenåkomitéen

I slutningen af 2019 blev en sejler i Silkeborgområdet frifundet for spiritussejlads på trods af en promille på over 2. Erhvervsministeren slog efterfølgende fast, at der skulle kigges nærmere på området. Nu, 2½ år senere, efterlyser Gudenåkomitéen en afklaring. 

I dag er lovgivningen sådan, at der er en promillegrænse på 0,5 for motorbåde, der kræver et uddannelsesbevis at sejle (fx speedbådscertifikat), mens der for motorbåde, som ikke kræver et uddannelsesbevis, ikke er nogen promillegrænse – ud over at man skal kunne sejle båden på fuld betryggende vis. 

Den forskel vækker undren hos Gudenåkomitéen, og er vel reelt i dag det eneste færdselsområde, hvor man må føre en motoriseret enhed uden at tage højde for promillegrænsen på 0,5, siger Gudenåkomiteens formand Rune Kristensen. 

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem de syv Gudenåkommuner med bl.a. fokus på Gudenåens benyttelse og beskyttelse. I Gudenåsystemet er en stor del af bådene omkring 5 meter. Det betyder at hvis ens 5 meter lange motorfartøj kræver uddannelsesbevis, kan man komme udenom kravet til både det og promillegrænsen ved udskifte sin 40 HK motor til med 35 HK motor. 

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har flere gange drøftet spiritussejlads, og i 2021 anbefalede et enigt Brugerråd at støtte op om en fast promillegrænse. 

– Gudenåsystemet er et trafikeret område hvor der er mange bløde trafikanter og det er svært at forstå, at der stadig er en lovgivning, der accepterer, at der kan foregå motorbådssejlads med spiritus i blodet, siger Gudenåkomitéens formand Rune Kristensen.  

En fast promillegrænse ønskes 

På trods af flere års ventetid forelægger der endnu ikke et resultat af arbejdet som erhvervsministeren igangsatte. Derfor har Gudenåkomitéen sendt en forespørgsel afsted for at høre om status på arbejdet og for at sende et klart signal fra Gudenåkomiteen, om at de bakker op om en fast promillegrænse.  

Ser man på de senere års lovgivning på sejladsområdet, ligger der desværre tragiske ulykker til grund for opstramninger, f.eks. Præstø-ulykken i 2011 hvor efterskoleelever kom i livsfare og deres lærer mistede livet, og ulykken i Københavns Havn 2017, hvor 2 unge mennesker mistede livet pga. andres hurtige sejlads med vandscooter.  

– Gudenåkomitéen ønsker ikke, at der skal en ulykke til, før man fra Christiansborg vælger at stramme op omkring lovgivningen på det her område, afslutter Gudenåkomitéens formand Rune Kristensen

Kommentarer