Land og by

Skal der være spilreklamer på busserne i MIdtjylland?

Foto: Midttrafik

Midttrafiks bestyrelse har i dag drøftet, om der skal indføres forbud mod reklamer for pengespil på busserne. Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg med henblik på, at busselskaberne skal ophøre med at indgå aftaler med annoncører om spilreklamer. Oplægget skal ligge klar til beslutning på næste bestyrelsesmøde 9. september 2022.

Flere kommuner i Midttrafiks område har henvendt sig til Midttrafik med ønsket om at indføre forbud mod reklamer for pengespil på busserne. På dagens bestyrelsesmøde har bestyrelsen drøftet henvendelserne og besluttet følgende:

Midttrafiks administration skal udarbejde et beslutningsoplæg til bestyrelsen med henblik på at indføre forbud mod indgåelse af aftaler vedrørende spilreklamer på busserne, hvilende på et velfunderet juridisk grundlag. Samtidig skal bestyrelsen have et oplæg om den generelle reklame-politik, herunder håndtering af andre typer reklamer, som kan sammenlignes med debatten om spilreklamer.

Beslutter bestyrelsen sig for et forbud mod spilreklamer på busserne den 9. september 2022, betyder det en ændring af de kontrakter, som Midttrafik har indgået med busselskaber om reklamesalg.

Sådan er det i dag:

  • Midttrafik indgår kontrakter med busselskaber om kørsel efter et udbud. Kontrakten indeholder rettigheder til at sælge reklamer på Midttrafiks busser. Den fastsætter samtidig retningslinjer for de reklamer, der må vises.
  • Busselskaberne indgår aftale med eksterne reklamefirmaer om at sælge reklamerne ud fra Midttrafiks retningslinjer. Her er det overordnede princip, at reklamerne skal overholde lovgivning og branchestandarder.
  • Midttrafik forhåndsgodkender ikke reklamerne, men bliver inddraget i de tilfælde, hvor der er tvivl om reklamens udformning overholder retningslinjerne.

Kommentarer