Debat og politik

Silkeborgs klimahandleplan viser vej mod CO2-neutralitet

Foto: Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune som virksomhed vil være CO2-neutral i 2025. Byrådet har netop godkendt en plan for, hvilke tiltag der sættes i gang i 2022 og frem mod 2025 for at nå målet.

De primære områder, der skal arbejdes med, er transport, energi og natur, da det er her, kommunen udleder mest.

Helt konkret vil kommunen arbejde for:

  • at omstille kommunens køretøjer til klimavenlige køretøjer
  • at rejse ny skov og omlægge arealer til moser, da planter, moser og skove er med til at optage CO2
  • at energioptimere offentlige bygninger

95 procent af budgettet er fundet

Siden 2008 har kommunen reduceret sin CO2-udledning med 30 procent, og frem mod 2025 skal kommunen reducere yderligere ca. 10.000 tons for at nå byrådets mål om at blive CO2-neutral ved udgangen af 2025.

Beregninger viser, at udgiften til at blive CO2-neutral er ca. 51,3 mio.kr. i anlægsudgifter over de kommende fire år samt knap 5,25 mio. kr. i øgede driftsudgifter.

Det svarer til, at hver borger i Silkeborg Kommune skal bidrage med knap 200 kr. årligt til omstillingen af kommunen til en CO2-neutral virksomhed frem til udgangen af 2025.

I budgetaftalen for 2022 er 95% af budgettet for anlægsområdet fundet. Det bringer kommunen 55 procent af vejen. For at nå i mål skal der findes hhv. 4,3 mio.kr på anlægsbudgettet over de næste fire år og 5,25 mio. årligt på driftsområdet frem mod 2025.

Lokalt engagement og fælles løsninger

Ud over at blive CO2-neutral som virksomhed har Silkeborg Kommune også et mål om at gøre Silkeborg Kommune som geografisk område CO2-neutral senest i 2050 som en del af partnerskabet DK2020.

Det indebærer blandt andet udarbejdelse af en plan, der viser vejen mod CO2-neutralitet.

Derudover har byrådet nedsat et Klimahandlingsudvalg, der, som supplement til kommunens handleplan, skal facilitere borgernes klimahandleplan. Den skal bygge på lokalt engagement og rumme borgernes forslag til CO2-reducerende handlinger.

Det lokale engagement er helt essentielt for at nå i mål, da Silkeborg Kommune som virksomhed alene står for to procent af den samlede udledning i hele kommunen.

Fakta om klimaindsatsen:

  • Byrådet vedtog i efteråret 2020 en klimastrategi for Silkeborg kommune frem mod 2030.
  • Den sætter, sammen med klimahandleplanen, retningen for klimaarbejdet i kommunen.
  • Som supplement til byrådets handleplan skal der udarbejdes en klimahandleplan for borgerne. Et ny klimahandlingsudvalg faciliterer planen.
  • Klimahandlingsudvalget består af 4 medlemmer af Silkeborg Byråd, 1 repræsentant for hhv. Liga Syd, Den Grønne Studenterbevægelse, de almene boligorganisationer og erhvervslivet samt et medlem fra Silkeborg Forsyning.
  • Silkeborg Kommune er også en del af klimapartnerskabet DK2020 med målet om at blive CO2-neutral i 2050 som geografisk område.
  • Siden 2008 har kommunen reduceret CO2-aftrykket med 30 procent.

Kommentarer