Kjellerup

Silkeborg Kommune lægger langsigtet strategi

Foto: Silkeborg kommune

Byrådet har 25. april sat gang i arbejdet med at lave en ny planstrategi. Planstrategien er Silkeborg Kommunes overordnede strategi og vision for den fysiske udvikling og afsættet for kommuneplanlægningen.

Byrådet skal inden udgangen af 2023 vedtage en planstrategi. Planstrategien oversætter byrådets vision og kommunens overordnede mål til fysisk planlægning og anlægsbehov.

Strategien afspejler dermed, hvad byrådet vil arbejde for og prioritere frem mod 2050.

Fire overordnede sigtepunkter:

  • Levende byer i balance
  • Danmarks Outdoor Hovedstad
  • Klima og grøn omstilling
  • Det gode hverdagsliv

Hvornår ligger planstrategien klar?

I 2022 arbejdes der med at konkretisere planstrategiens indhold, og start 2023 forventes der at ligge et forslag klar til politisk behandling.

Når forslaget er politisk godkendt, bliver det sendt i offentlig høring, hvor borgerne har mulighed for at indsende høringssvar.

Hvad skal en Planstrategi indeholde?

En planstrategi er et lovpligtigt dokument, som kommunen skal udarbejde inden udgangen af første halvdel af en byrådsperiode. Planstrategien er retningsgivende for kommuneplanlægningen.

Strategien skal indeholde:

  • en oversigt over gennemført planlægning siden den seneste kommuneplanproces
  • selve strategien for kommunens udvikling
  • en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Her tages afsæt i forrige byråds beslutning om at overgå til rullende kommuneplanlægning.

Se planstrategi 2050

Kommentarer