Land og by

Silkeborg Kommune har fået ny borgerrådgiver

Foto: Silkeborg kommune

Jakob Frost er 1. januar blevet ansat som ny borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Som borgerrådgiver skal han bl.a. hjælpe og guide borgere rundt i det kommunale system.

Jakob er 40 år gammel og har arbejdet som socialrådgiver i 10 år. Han har bl.a. tidligere været socialrådgiver i Silkeborg Kommune.

Borgerrådgiverens opgaver

Som borgerrådgiver kommer Jakob til at understøtte og udvikle den gode dialog mellem borgere og virksomheder. Han kommer ligeledes til at guide borgerne rundt i systemet og hjælpe til med at sikre borgernes retssikkerhed.

Borgerrådgiveren kan:

  • Hjælpe med at få genskabt dialogen mellem borgere og kommune, hvis der er opstået en uoverensstemmelse eller konflikt.
  • Yde hjælp og vejlede til borgere, som har svært ved at forstå en afgørelse eller korrespondance fra kommunen.
  • Give information og rådgive om sagsbehandlingsprocedurer og klagemuligheder.
  • Behandle henvendelser om kommunens sagsbehandling, personalets optræden, udførelsen af praktiske opgaver fx undervisning, pasning i dagtilbud, socialpædagogisk støtte, hjemmehjælp eller renholdelse af vej og gader.
  • Vejlede eller hjælpe borgere med at komme videre med henvendelser, hvis borgeren føler at have oplevet diskrimination, forskelsbehandling mv. i kommunen.
  • Opsamle og viderebringe erfaringer til afdelingerne, som kan danne grundlag for et samarbejde om udviklingsprojekter, undervisningsforløb mv.

Kommentarer