Livsstil og forbrug

Silkeborg er et skridt nærmere CO2-neutralitet

Silkeborg Kommune er tættere på sit mål om at blive CO2 neutrail i 2025. Foto: Silkeborg Kommune.

I 2019 har Silkeborg Kommune som virksomhed sænket sin CO2-udledning med 9.040 tons set i forhold til året før.

Det svarer til et fald på 12,6 %. Faldet skyldes primært, at CO2-udledningen fra el- og varmeforbruget i kommunens bygninger er faldet.

Dels har Silkeborg Kommune sænket sit varmeforbrug og dels er CO2-udledningen fra fjernvarmeforsyning og særligt elforsyning faldet siden 2018.

Nyt klimaregnskab

Silkeborg Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral virksomhed i 2025. Det er i den forbindelse, at kommunens Klimasekretariatet har lavet et nyt klimaregnskab, som de har præsenteret for kommunens Klima- og Miljøudvalg 6. januar 2021.

Det nye regnskab er ændret en del i forhold til det tidligere, der har været udarbejdet i regi af Dansk Naturfredningsforenings Klimakommune-koncept. Her har fokus været på reduktioner fundet ved driftsoptimeringer, hvilket betyder, at CO2-koefficienterne (den mængde CO2 en aktivitet producerer) har været fastfrosset på basisåret, der har været 2008.

I det nye klimaregnskab er der fokus på den faktiske udledning for det indeværende år, og derfor følger opgørelsen nu de nationale og lokale udledningsstandarder.

Vejen mod CO2-neutralitet

Silkeborg Kommune har taget flere skridt med CO2-neutralitet. Nogle af dem kan du se herunder:

  • Energioptimeret bygninger for over 100 mio. kr
  • Opført et af verdens største solvarmeanlæg
  • Monteret solceller på tagene af skoler, rådhuset m.fl., som producerer ca. 10 % af kommunens el-forbrug
  • Skiftet 19.200 gadelys til LED-lys
  • Skiftet dieselbusser ud med busser, der kører på grøn biogas

Kommentarer