Livsstil og forbrug

Silkeborg er én af affaldsduksene

Foto: Silkeborg kommune

Sammen med 10 andre kommuner er Silkeborg affaldsduks i en opgørelse over, hvad kommunerne gør for at mindske mængden af affald.

Danmark er det land, der producerer mest husholdningsaffald per indbygger i EU med 845 kilo per dansker ifølge Eurostat.

Det er et problem for vores klima, miljø og natur, mener Danmarks Naturfredningsforening, Gate 21 og Aalborg Universitet, som er gået sammen om at lave et Danmarkskort over kommunernes arbejde med affaldsforebyggelse og en opsamling af gode eksempler til inspiration.

De mener ikke, det er nok at sortere og genanvende. Der skal fokus på affaldsforebyggelse og genbrug.

Silkeborg er én af de kommuner, som i opgørelsen fremhæves, fordi Silkeborg Kommune blandt andet har konkrete initiativer til affaldsforebyggelse og kvantitative målsætninger for affaldsreduktion.

Silkeborg Kommunes affaldsforebyggende initiativer er:

 • Undersøge mulighederne for socialøkonomisk virksomhed, der skal arbejde med tekstil
 • Videreudvikling af reparations- og upcyclingsværksteder
 • Fokus på direkte genbrug
 • Afprøve “afhent legetøj”-dag for dagtilbud på genbrugspladserne
 • Etablere netværk på tværs af brancher med fokus på cirkulær økonomi
 • Undersøge muligheden for større genbrugsbyggemarked
 • Undersøge muligheden for cirkulært udbud af kommunalt byggeri
 • Minimering af affald ifm. kommunale indkøb
 • Materialebank til skoler og institutioner – mulighed for at benytte overskudsmaterialer og ting fra genbrugspladsen
 • Internt genbrug i kommunen og reparation af møbler og elektronik
 • Kvantitativt mål om at øge direkte genbrug med 200 ton

Kommentarer