Debat og politik

Sådan vil regionen få flere faglærte og færre uden uddannelse

Som en vigtig del af forarbejdet til den nye uddannelsespolitik besøgte politikere og fagfolk fra regionens uddannelsesinstitutioner - som her på Learnmark Horsens - for at tale med de unge om deres forventninger til uddannelse. Foto. Region Midtjylland.

Ny regional uddannelsespolitik 2022-2025 sætter fokus på fire markante udfordringer på uddannelses- og kompetenceområdet. 

Virksomheder mangler faglærte og kvalificeret arbejdskraft, små uddannelsesinstitutioner risikerer at lukke og for mange unge står uden for fællesskabet. På den baggrund vedtog regionsrådet onsdag en ny uddannelsespolitik. Med fire indsatsområder og fokus på bredt samarbejde om netop disse problemstillinger, skal politikken skabe grundlag for fremtidssikrede uddannelsesmuligheder i hele Region Midtjylland samt kompetencer i befolkningen, der modsvarer efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Det kræver, at en række udfordringer bliver håndteret helhedsorienteret. 

– Ungdomsårgangene bliver mindre, manglen på faglærte er tiltagende og antallet af unge, som står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet, er alarmerende højt. Heldigvis er der enighed om, at den situation kræver en helhedsorienteret indsats og samarbejde mellem alle relevante aktører – region, kommuner, skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Den nye regionale uddannelsespolitik understreger, at vi som region ønsker at understøtte det samarbejde, og peger også på, hvordan vi fra regionens side kan bidrage aktivt, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Bred inddragelse

Uddannelsespolitikken er kommet til verden gennem en længere proces, der blev startet før regionalvalget i november 2021. Der blev afholdt en række workshops, hvor alle relevante aktører kom med input til den regionale politik. Derudover besøgte regionens fagfolk samt politikere fra udvalget for Regional Udvikling uddannelsesinstitutioner i hele regionen for at tale med de unge om deres forventninger til uddannelse. Uddannelsespolitikken har derefter været i høring, og er altså nu vedtaget. 

Resultatet er blevet en politik med målsætninger på fire indsatsområder samt beskrivelser af status, udfordringer og eksisterende indsatser. De fire spor i politikken er: 

  1. Adgang til gode ungdomsuddannelser i hele regionen
  2. Flere faglærte
  3. Flere unge inkluderes og fastholdes i uddannelse eller beskæftigelse
  4. Fokusområder inden for kvalificeret arbejdskraft

Frem mod 2025 udgør den nye uddannelsespolitik så rammen for regionens indsatser. 

– Gode uddannelsestilbud til vores unge mennesker og mulighed for at alle kan bidrage er et afgørende element i vores velfærdssamfund. Den regionale uddannelsespolitik styrker grundlaget for netop det, og derfor er jeg glad for, at et samlet regionsråd står bag, siger Anders Kühnau.

Kommentarer