Navnenyt

Ridderkors til byrådsmedlemmer Hans Okholm og Lars Faarup

Hans Okholm og Lars Faarup. Foto: Silkeborg Kommune

Hendes Majestæt Dronningen har tildelt byrådsmedlemmerne Hans Okholm og Lars Faarup Dannebrogordenens Ridderkors.

Hendes Majestæt Dronningen har tildelt Dannebrogordenens Ridderkors til Hans Okholm fra Socialistisk Folkeparti og Lars Faarup fra Socialdemokratiet. Begge fik ordenen overrakt af borgmester Helle Gade, som også holdt tale for Danmarks 2 nye riddere af Dannebrog.  

– Første december 1693 blev Dannebrogordenens ridderkors uddelt for første gang. Ordenen er en udmærkelse til dem – og nu citerer jeg: som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig. I 1808 moderniserede Frederik den VI ordenen, som derefter også kunne tildeles personer uden for embedsværket og “belønne sande Fortienster, hos hvem de end findes” uafhængigt af rang og stand.

Kongen understregede, at ikke kun militær tapperhed, men også “Nidkiærhed hos Embedsmanden, Fremskridt i Videnskab og Kunster, nye og heldige Anlæg i Landets Agerbrug, Industrie og Handel” samt generelle “Opofrelser for Konge, Fædreland og Medborgere” kunne hædres, fortalte hun og fortsatte:

– Og det er så her, I kommer ind. Jeg tænker specielt på Opofrelser for Konge, Fædreland og Medborgere. Og Hendes Majestæt Dronningen har valgt at hædre jer for den store indsats I har gjort for fællesskabets skyld i mange år som medlemmer af Silkeborg Byråd.

Hans Okholm

Bortset fra en enkelt periode har Hans Okholm siddet i byrådet siden 1994 og frem til 2021. Han var desuden medlem af det sammenlægningsudvalg, der i 2006 stod for at samle Silkeborg Kommune, Kjellerup Kommune, Them Kommune og Gjern Kommune og få skabt en moderne storkommune med en fælles kultur.

Hans Okholm har i alle byrådsperioder været enten formand for eller medlem af udvalg, der står for planlægning og har gennem sit politiske virke sat præg på Silkeborg Kommunes udseende og infrastruktur. Han har indimellem siddet på øretævernes holdeplads, men taget det med stoisk ro. Og kæmpet for det, som han har ment var den rigtige vej.

Lars Faarup

Lars Faarup blev valgt til Silkeborg Byråd for Venstre tilbage i 1998, men skiftede til Socialdemokratiet i 2007. Han rækker bredt ud, hvad angår politiske arbejdsfelter. Lige fra børn og undervisning til planlægning. I denne periode er han med i Klima- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget og er i sandhed en alsidig og meget erfaren herre.

– Jeg håber, I er stolte over at modtage ridderkorset. Det er yderst velfortjent. Jeg håber også, I er stolte over det præg, I hver især har sat på Silkeborg Kommune, for det kan i roligt være. I har været med til at skabe en spændende og dejlig kommune at bo, vokse op og arbejde i, lyder det fra borgmester Helle Gade, som fortsætter:

– Jeg taler på 98.160 borgeres vegne, (lige opdateret her 1 maj) når jeg nu siger: Tak for alle de timer, I har brugt på lokalpolitik. Tak for jeres store engagement. Tak for at tage ansvaret på jer – også når det var nødvendigt at tage upopulære beslutninger. I har gjort det godt, på hver jeres egen måde. I har været med til at skabe fundamentet til en kommune i udvikling. Jeres indsats og utrættelige arbejde vil blive husket. Både her i dag men også når vi kigger ind i historien. Jeg har selv kendt jer begge i de sidste 4 år, og fornøjelsen er helt på min side. I er begge altid gode for en kvik kommentar med et glimt i øjet. I er ikke blege for at sige jeres mening – og det er en stor egenskab at have. Og det skal I have tak for.

Kommentarer