Debat og politik

Regler hæmmer vandselskabers indsats mod overløb af spildevand

DANVA der arbejder for at gøre det muligt for vandselskaber at håndtere de klimarelaterede vandmasser afholder idag, mandag den 30. november, en konference omkring forventningerne til håndteringen af regn- og spildevand.

Sommeren over har der været fokus på udledning fra renseanlæg. DANVA inviterer derfor i dag til konference med politikere og fageksperter om samfundets forventninger til håndtering af regn- og spildevand. DANVA arbejder for, at vandselskaberne får regler, der gør det muligt at håndtere de klimarelaterede vandmasser.

Der er ambitiøse ønsker til beskyttelsen af vandmiljøet. Det viser den omtale, der har været i pressen det seneste halve år. Renseanlæg har også høje ambitioner for at sikre menneskers sundhed, skærme vandmiljøet og udnytte de ressourcer, som er i spildevandet. Spildevandsselskaberne arbejder konstant på at gøre det hele endnu bedre, og DANVA presser på for at fjerne barrierer i lovgivning og regulering, der står i vejen for renseanlæggenes indsats for mennesker og miljø.

DANVA afholder, som et led i de bestræbelser i dag konference i Industriens Hus i København under temaet, ”Samfundets forventninger til udledning af regn- og spildevand”. Arrangementet afvikles under hensyntagen til de særlige foranstaltninger som følge af COVID-19.

Konferencen om udledning af regn- og spildevand, hvor flere hundrede deltager virtuelt, har til formål at skabe overblik over problemstillingen med udledning. Hvad er udfordringerne med de forskellige typer udledninger: Regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg, planlagte udledninger m.fl.

”Vi vil på konferencen blandt andet drøfte, hvordan vi kan finde nye fælles mål og løsninger. Men det er klart, at hvis ikke de økonomiske rammer for vandselskaberne og de miljømæssige krav, der stilles til dem, gør det muligt at leve op til et moderne samfunds forventninger, så nytter det hele ikke noget,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

I et internationalt perspektiv ligger Danmark allerede i front, når det gælder om at håndtere overløb. Indsatsen er direkte årsag til, at vores badevandskvalitet herhjemme år efter år er helt i top i forhold til andre lande i Europa, og at vi kan bade i byernes indre havne.

Under 10 pct. i gennemsnit af den påvirkning, der er til vandmiljøet, stammer fra byernes udledning af spildevand gennem renseanlæg. Langt den største påvirkning af vandkvaliteten i søer, åer og kystnære områder kommer fra landbruget, der ifølge Miljøstyrelsens beregninger bidrager med over ca. 60 pct. af kvælstofbelastningen. Ca. 30 pct. skyldes baggrunds-påvirkning, der enten kommer med havstrømme fra andre lande eller falder som forsuret regn.

”En øget indsats mod overløb sikres bedst, hvis politikerne sørger for, at vandselskaberne, der arbejder non-profit, kan etablere løsningerne uden, at deres økonomi udhules af generelle effektiviseringskrav. Men det er klart, at højere ambitioner, som samfundet ytrer ønske om, vil føre til nye investeringer, som skal betales af danskerne i form af en højere vandpris,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Miljøminister Lea Wermelin holder indlæg på konferencen, og indlægsholdere herudover vil være politikere, eksperter og interessenter.

Læs mere om konferencen her.

Kommentarer