Land og by

Plakater og sms’er skal få flere til at stemme

Foto: Silkeborg kommune

Silkeborg Kommune vil fastholde høj valgdeltagelse ved byrådsvalget, og gennemfører for niende gang en række valginitiativer for at få flere til at stemme med opfordringen: ”Vi stemmer! Gør du?”.

Valgdeltagelsen er anerkendt som en vigtig indikator for demokratiets sundhed, og i Silkeborg er der et politisk ønske om, at så mange som muligt deltager ved byrådsvalget 16. november 2021.

Siden 2013 har Silkeborg derfor ved samtlige otte valg og folkeafstemninger gennemført en række målrettede demokratiprojekter for at øge valgdeltagelsen.

Fra valgforskning ved man, at borgere uden for arbejdsmarkedet og nydanskere har en markant lavere valgdeltagelse end gennemsnittet, og fra valgforskning ved man desuden, at tiltag som plakater i trappeopgange og sms’er kan få flere til at deltage i valget.

Derfor opsættes plakater i trappeopgange med information om valgdag, tid og sted i tre boligområder i Alderslyst, Gødvad og Århusbakken, hvor der bor relativt mange borgere uden for arbejdsmarkedet og nydanskere.

Desuden sendes 1.500 sms’er til borgerne i området. Alle borgerne i områderne opfordres til at stemme: Vi stemmer! Gør du?

Indsatsen er en del af den landsdækkende ’Stem Med’ kampagne fra KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet.

Fakta om Stem Med i Silkeborg

I Silkeborg gennemføres desuden en lang række andre indsatser målrettet borgerne generelt og også unge under 30 år, som har en relativt lavere valgdeltagelse end gennemsnittet:

Plakater i byrum: Stem med. Vi stemmer! Gør du?

Biografreklame med samme budskab.

Politisk markedsplads og andre valgarrangementer på 8 ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, hvor unge og politikere møder hinanden.

Ca. 12.000 breve sendes i e-Boks til unge under 30 år med opfordring om at stemme.

Forældrekampagne: ca. 36.000 forældre til elever i folkeskolen og kommunens daginstitutioner opfordres til at tale med deres børn om demokratiet. Demokratiopdragelsen begynder fra børnene er helt små.

Flere stemmer i Silkeborg

I Silkeborg Kommune er valgdeltagelsen for unge under 30 år steget fra 48,7 % i 2009 (dvs. under halvdelen af alle unge) til 60,7 % i 2013 og 60,8 % i 2017.

Valgdeltagelsen for alle i kommunen steg fra 68,6% i 2009 til 76,3% i 2013 og 74,7% i 2017. Målet er at fastholde og om muligt øge valgdeltagelsen ved byrådsvalget i 2021.

Kommentarer