Erhverv

Østjysk erhvervsliv og Aarhus Universitet vil sammen styrke fremtidens arbejdskraft

Pressefoto

Business Region Aarhus og Aarhus Universitet indgår samarbejdsaftale. Parterne vil forbedre adgangen til kvalificeret arbejdskraft for de østjyske virksomheder. Blandt andet skal det internationale studiemiljø styrkes, lyder det i en pressemeddelelse.

Danske virksomheder hungrer efter arbejdskraft med ingeniør- og IT-faglige kompetencer. I 2030 vil erhvervslivet mangle op mod 20.000 medarbejdere på området.

Nu skal en ny samarbejdsaftale mellem Business Region Aarhus og Aarhus Universitet forsøge at komme udviklingen til livs, til gavn for virksomheder i de østjyske kommuner.

Et af virkemidlerne er bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af internationale studerende, så de får en stabil forankring i det østjyske arbejdsmarked, både i studietiden og som færdiguddannede.

Aftalen lægger samtidig op til et samspil om akademiske forløb inden for efter- og videreuddannelse, som mange virksomheder og deres medarbejdere efterspørger i Østjylland.

Endeligt skal partnerskabsaftalen danne grundlag for et strategisk arbejde med uddannelsestilbudene i landsdelen. Èt særligt fokusområde bliver at fremme medarbejderkompetencer inden for den grønne omstilling, hvor Østjyllands erhvervsliv tegner sig for 36 procent af Danmarks samlede grønne eksport.

Fælles interesser

De to parter arbejder naturligt for dagsordenen om morgendagens dygtige medarbejdere, hedder det i pressemeddelsen.

Business Region Aarhus er et tværkommunalt samarbejde mellem 12 østjyske kommuner og dækker tilsammen 1 million indbyggere, 500.000 arbejdspladser og 50.000 virksomheder.

Ligeledes er Aarhus Universitet ikke kun en af landets førende vidensinstitutioner, men også en integreret del af det østjyske økosystem vedrørende arbejdsmarked og erhvervsudvikling. 

Om det nye samarbejde siger rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen:

– Aarhus Universitet ønsker at bidrage til værdiskabende samarbejder – i høj grad også i forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft. Al den viden og forskning, som er opbygget på universitet, skal komme hele samfundet til gavn. Derfor kan vi både bidrage til og få glæde af et samarbejde med Business Region Aarhus.

Frands Fischer, formand for Business Region Aarhus, supplerer:

– Vi ser frem til et tættere samarbejde med Aarhus Universitet, fordi vi ved, at de østjyske virksomheder oplever, at mangel på kvalificerede medarbejdere allerede i dag bremser deres udvikling og vækst. Aarhus Universitet spiller en yderst vigtig rolle med hensyn til at sikre fremtidens højtuddannede medarbejdere og efteruddannelsen af de nuværende akademiske medarbejdere rundt i private og offentlige virksomheder. Sammen kan vi opnå mere indflydelse og bedre rammer end i dag, siger Frands Fischer, som er formand for Business Region Aarhus.

En af de vigtigste opgaver for Business Region Aarhus er at være med til at sikre optimale rammer for, at virksomhederne i Østjylland kan styrke konkurrenceevnen. Foruden samarbejdet med Aarhus Universitet arbejder Business Region Aarhus til dagligt sammen med mange aktører i regionen om samme dagsorden, herunder andre uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder.

Business Region Aarhus er et erhvervspolitisk samarbejde mellem disse 12 østjyske kommuner: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus.

Kommentarer