Samfund

Nye signaturprojekter i Midtjylland skal udforske potentialet i kunstig intelligens

Nye projekter med kunstig intelligens starter op i flere midtjyske kommuner i 2022. Projekterne tager blandt andet fat på forebyggelse af akutte sygehusophold og håndtering af e-mails.

I 2022 igangsættes 12 nye signaturprojekter, der skal gøre os endnu klogere på mulighederne og barriererne for at anvende kunstig intelligens i kommuner og regioner.

Kunstig intelligens rummer et stort potentiale for at løfte vores velfærd og sundhedsbehandling, understøtte den grønne omstilling og skabe mere tid til den borgernære service.

Fire af de nye projekter igangsættes i Midtjylland i henholdsvis Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, GovTech Midtjylland (Favrskov, Syddjurs og Aarhus Kommune) og på Aarhus Universitetshospital.

Smartmail – intelligent håndtering af mails i Norddjurs Kommune

Projektet i Norddjurs Kommune har til formål at udbrede en løsning, der kan bidrage til at nedsætte sagsbehandlingstiden for borgere og samtidig sikre gennemsigtighed i sagsbehandlingen i kommuner ved at optimere post- og journaliseringsprocesser.

Projektet vil skalere løsningen Smartmail til 10 kommuner, der ved brug af kunstig intelligens kan levere post og mails til den rette modtager i kommunen og journalisere disse med det samme.

Kommunerne bruger i dag mange ressourcer på at modtage, sortere, journalisere indgående post og mails. Mange kommuner har etableret forskellige fordelingssystemer og regelbaserede logikker til at optimere disse processer. Der er dog fortsat et potentiale i at gøre processerne mere intelligente og automatiserede. Dette kan bidrage til, at borgeres sager behandles hurtigere, at fejlfordelt post leveres korrekt og at dokumenter journaliseres rettidigt.

Projektet tager afsæt i den intelligente mailsorteringsløsning Smartmail, som er blevet udviklet og afprøvet i det signaturprojekt, som Norddjurs og tre andre kommuner med gode resultater har gennemført i 2019-2021. Indeværende projekt skal således udbrede Smartmailløsningen via en open source baseret intelligent infrastruktur i samarbejde med det offentlige Open Source digitaliserings-fællesskab OS2.

Projektet skal give erfaring med at udbrede løsninger baseret på kunstig intelligens. Herudover skal projektet undersøge forudsætninger og behov vedrørende udvikling af en fælleskommunal infrastruktur for kunstig intelligens og de synergier, der kan skabes ved at samarbejde på tværs af kommunerne. Endeligt vil projektet undersøge juridiske spørgsmål relateret til udbredelse af Smartmailløsningen, herunder brugen af cloudløsninger til databehandling.

Kommentarer