Samfund

Ny rapport: Kultur er vigtig i EU’s sundhedsstrategi

Foto: Niels Aage Skovbo

Region Midtjylland har i en årrække arbejdet med kultur som noget, der kan fremme sundheden. De midtjyske erfaringer er en del af den samlede rapport, som Europa-Kommissionen har efterspurgt og nu har fået. Konklusionen er klar: Kultur bør være en integreret del af EU’s sundhedsstrategi og et bærende element, når det handler om mental sundhed.

Flere end 137 studier og 500 konkrete eksempler er fundamentet for den store CultureForHealth-rapport, der i går officielt blev præsenteret for blandt andre fagfolk og politikere. 

Bag den netop offentliggjorte rapport, der allerede er blevet præsenteret for Europa-Kommissionen, står partnerskabet CultureForHealth – et EU-projekt, der skal udbrede kendskabet til kultur som sundhedsfremme i Europa. Region Midtjylland er en af tovholderne på projektet.

– Kultur som sundhedsfremme er et område, som vi har stor tiltro til. Den nye rapport viser, at kulturen kan have en positiv effekt ift. vores borgeres sundhed. I regionsrådet har vi gennem flere år været med til at sikre finansiering til forsøg med nye initiativer og projekter, der kombinerer kultur og sundhed, siger Bent B. Graversen (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

– Vores indsats har gjort Region Midtjylland til en af de førende regioner i verden, når det gælder at fremme sundheden med målrettede kulturtilbud. Jeg er stolt af, at vores og midtjyske kulturaktørers erfaringer er bragt i spil sammen med andre fra hele Europa, for det kan være en af vejene til at løse nogle af samfundets store trivsels- og sundhedsmæssige udfordringer, siger han.

Kultur i EU’s sundhedsstrategi

Det er Europa-Kommissionen selv, der har søsat CultureForHealth i 2021. Formålet har været både at samle viden og samtidig komme med anbefalinger til EU.

CultureForHealth er et samarbejde mellem kultur- og sundhedssektorer i EU. Med i projektet er bl.a. partnerskabet Culture Action Europe, verdenssundhedsorganisationen WHO samt en række prominente forskere og eksperter på feltet fra bl.a. Italien, Portugal, Rumænien og Danmark.

I rapporten kommer de med klare opfordringer til, at EU for alvor begynder at tage kultur som sundhedsfremme alvorligt:

“Inkludér kultur som en integreret del af EU’s sundhedsstrategi og som en bærende søjle i EU’s kommende strategi om mental sundhed. Tilgangen skal være rummelig og holistisk, og den skal fokusere på langsigtet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse samt adressere uligheder på sundhedsområdet,” står der i rapporten.

I rapporten foreslås det også, at EU på lang sigt opretter en uafhængig organisation, der skal kunne fremme sammenspillet mellem kultur og sundhed.

Indsats i tråd med anbefalinger

Opfordringerne i rapporten er henvendt bredt til både kommuner, regioner, stat, politikere, sundhedsprofessionelle, kulturaktører, embedsfolk og beslutningstagerne i EU.

I Region Midtjylland er indsatsen allerede i tråd med anbefalingerne, lyder det fra næstformand i Udvalget for Regional Udvikling Henrik Qvist (EL).

– Som en region, der driver hospitaler, kan vi i dén grad være med til at bygge bro mellem kultur og sundhed og trække det ind i patientbehandlingen. Kultur som sundhedsfremme kan foregå i alle rammer i vores samfund, og det er klart, at vi ønsker kultur som drivkraft for mere sundhedsfremme på vores hospitaler og institutioner, for det er med til at bidrage til mere lighed i sundhed, siger Henrik Qvist, der var med, da rapporten torsdag blevet præsenteret for offentligheden.

– På samme tid kan vi med vores kulturudviklingsindsats sikre, at kulturlivet i regionen er med helt fremme i udviklingen, hvor bl.a. Den Gamle By i Aarhus og Den Kreative Skole i Silkeborg er blevet fremhævet i CultureForHealth, siger han.

Læs CultureForHealth-rapporten her.

Fakta: Kultur som sundhedsfremme i Region Midtjylland

  • Forskning peger på, at kunst og kultur kan have en sundhedsfremmende effekt på en række områder, fx trivsel og livskvalitet.
  • Kunsten og samværet omkring kulturoplevelser kan hjælpe mennesker med lidelser som fx stress, demens og kroniske smerter.
  • Et aktivt kulturliv kan være en del af en forebyggende indsats på sundhedsområdet på lige fod med fx motion.
  • Kulturelle metoder kan være med til at skabe en bedre patientoplevelse på hospitalet og kan bidrage til at løse nogle af hospitalets kerneopgaver som fx genoptræning og behandling på en ny og engagerende måde.
  • Koblingen af kultur- og sundhedsområdet skaber nye jobmuligheder for kunstnere og kulturaktører, udvider publikumspotentialet og øger kulturområdets relevans i samfundet.
  • Kultur som sundhedsfremme er et strategisk indsatsområde i Region Midtjylland.
  • Gennem et samarbejde mellem kulturkonsulenter og sundhedsinnovationskonsulenter støtter og udvikler Region Midtjylland løbende partnerskaber mellem bl.a. kunstnere, kulturaktører, sundhedsaktører og forskere.
  • Målet er at skabe et større samspil om innovative løsninger mellem kulturliv og sundhedssektor til gavn for både borgere, hospitaler, patienter og kulturaktører i regionen.

Se oversigt over Region Midtjyllands konkrete eksempler på projekter med kultur som sundhedsfremme.

Kommentarer