Samfund

Mindre medicinspild og samarbejde om udsatte borgere udløste priser

Team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri, Psykiatriens Hus, Silkeborg modtog årets Smartpris. Foto: Christina Lund Højfeldt.

Regionsrådets priser, Initiativprisen og Smartprisen, er netop uddelt. Priserne gik til udviklerne af en app, der modvirker medicinspild og til et tværsektorielt samarbejde om borgere med sindslidende og samtidigt misbrug. 

Gode løsninger, der skaber værdi for borgerne, bliver hvert år præmieret med Initiativprisen og Smartprisen af Regionsrådet for Region Midtjylland. Uddelingen foregår på Region Midtjyllands innovationsdag, hvor ca. 600 ledere og medarbejdere deler de bedste løsninger, der er udviklet i løbet af året med hinanden. 

I år gik Initiativprisen til skaberne af en app, der modvirker medicinspild. Appen er udarbejdet i et samarbejde mellem Hospitalsapoteket og It i Region Midtjylland. Med app’en på telefonen kan man scanne lægemiddelpakningers QR-kode og få et overblik over medicinen og dens udløbsdato. I app’en kan man også registrere et lægemiddel som opbrugt, kasseret eller fritstillet. Det sidste betyder, at medicinen gøres tilgængelig for kolleger på andre afsnit på hospitalet, hvorved man undgår spild af medicin. 

– Løsningen er et fremragende eksempel på, hvordan man med en digital løsning kan bidrage til både at skabe større patientsikkerhed, kan aflaste personale og kan spare penge. Og så handler løsningen i sin kerne om bæredygtighed – om at mindske medicinspild og bruge ressourcer klogere på tværs. Det er en utrolig helstøbt løsning, der forener kvalitet, effektivitet, arbejdsmiljø og bæredygtighed, sagde regionsråds- og priskomitémedlem Thrine Rimdal Nørgaard (V) ved prisoverrækkelsen. 

Dobbelt op på udfordringer

Mennesker med svære sindslidelser og samtidigt misbrug får hjælp både fra Psykiatrien i regionen og kommunens misbrugskonsulenter, bostøtter og sagsbehandlere. I Psykiatriens Hus i Silkeborg samler man derfor et tværgående team om borgeren, så der kan ydes en koordineret indsats til gavn for borgeren. Konceptet er udviklet i Holland og implementeret med succes i Silkeborg. Regionsrådet giver i år løsningen og menneskene bag Smartprisen for at tilpasse og implementere en løsning, der er opfundet et andet sted. 

– Løsningen er et fremragende eksempel på, hvordan man med et blik for systematisering af den fælles indsats samt ved at fokusere på den fælles kerne i og fælles mål for arbejdet, nemlig borgeren, kan nå meget længere, end man kan på egen hånd. Dobbelt-diagnoser er lig med mindst dobbelt op på udfordringer, så med denne løsning ser vi også, at man er medvirkende til at mindske uligheden i psykiatrien, sagde regionsråds- og priskomité-medlem Per Møller Jensen (S) ved uddelingen af prisen. Begge priser ledsages af et beløb på 25.000 kroner. Pengene kan bruges på udvikling, for eksempel besøg af en ekstern eller intern specialist efter eget valg, studiebesøg eller andre relevante initiativer.

Fakta:

Initiativprisen gives til en person eller afdeling, som har skabt en ny løsning, der giver værdi for borgerne, skaber sammenhæng, bedre kvalitet og er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, for den gode arbejdsplads og i forhold til klima og miljø.

Smartprisen gives til en person eller afdeling, som har fået øje på en god løsning et andet sted og tilpasset den, så den giver værdi for borgerne, skaber sammenhæng, bedre kvalitet og er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, for den gode arbejdsplads og i forhold til klima og miljø. Begge priser uddeles af regionsrådet på baggrund af indstillinger fra priskomitéen. 

Priskomitéen er:

·         Birgit Marie Christensen (S)

·         Bo Jensen (K)

·         Per Møller Jensen (S)

·         Steen Jakobsen (V)

·         Thrine Rimdal Nørgaard (V)

 

Kommentarer