Debat og politik

Mindre bureaukrati og mere velfærd!

Af Mette Nielsen, Socialdemokratiet

Folketingskandidat, Vestjyllands Storkreds
Byrådsmedlem, Viborg Kommune

Efter dagens pressemøde med statsministeren i front, så står det endnu en gang klart, at socialdemokratiet prioriterer vores fælles velfærd. Det synes vi socialdemokrater er langt bedre, end at fjerne topskatten for de rigeste og dem som har mest i forvejen.

Det kræver mod at omprioritere vores velfærd. Vi har i socialdemokratiet et klart ønske om at bruge flere penge på velfærd og færre penge på bureaukrati.

Der er mange opgaver, som skal løses på en ny måde. Og der er mange parter, som skal gøre tingene anderledes. At løse opgaven er et fælles ansvar for alle i vores kommuner, regioner og i folketinget.

I fremtiden skal der tiltrække flere dygtige medarbejdere til vores hospitaler, ældrepleje, vuggestuer, børnehaver, skoler og botilbud. Dygtige medarbejdere er en forudsætning for vores velfærd.

I Socialdemokratiet vil vi frigøre medarbejderne fra dokumentation og skrivebordsarbejde. Samtidig med det så vil vi have flere medarbejdere ude hos patienterne, vores ældre, børnene, eleverne samt ved vores handicappede og psykisk syge.

Flere medarbejdere skal bruge deres tid sammen med ”de mennesker” som det hele handler om. Derudover skal fagligheden skal sættes fri.

Socialdemokratiet har også foreslået en reform af vores lange videregående uddannelser. Nogle uddannelser bliver lidt kortere, men med flere undervisningstimer, vejledning og tydeligere kobling til arbejdsmarkedet. Det skulle samlet set gerne betyde en øget kvalitet. Der skal også være en bedre mulighed for at uddanne sig senere i livet.

På den måde kan vi investere endnu mere i uddannelse og kvalitet på landets universiteter og give et massivt løft i f.eks. folkeskolen, erhvervsuddannelserne og professionsuddannelserne.

Det er nødvendigt at gå nye veje. Mere af det samme løser ikke fremtidens udfordringer.

Kommentarer