Erhverv

Millionprojekt skal styrke fastholdelsen på erhvervsskoler i Region Midtjylland

Foto: Tradium Randers

Omkring 4500 erhvervsskoleelever i Region Midtjylland kommer over de næste tre år i direkte berøring med et nyt socialfondsprojekt, der gennem fokus på en god skolestart og trivsel skal sikre, at flere unge gennemfører deres erhvervsuddannelse.

Fra årsskiftet skal 11 erhvervsskoler i Region Midtjylland samarbejde om at udvikle metoder, der øger trivslen og får flere erhvervsskoleelever til at gennemføre deres uddannelse.

‘Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD’ (PSB) er finansieret af EU’s socialfond og Region Midtjyllands uddannelsespulje, og med skolernes medfinansiering er den samlede projektsum på knapt 33 millioner kroner.

– Bredden i det her projekt er noget, vi ikke har set før. Det giver mulighed for at finde mere evidens i fastholdelsesarbejdet. Alle de medvirkende skoler er vant til at arbejde med forskellige mindre indsatser, men her er vi oppe i en skala, hvor vi kan se, hvad der virker, og hvad der ikke gør, fortæller Lars Michael Madsen, der er direktør på erhvervsskolen Tradium, som er operatør på projektet.

Alle ombord

Projektet kommer i berøring med ca. 4500 elever, der går på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2. Eleverne skal blandt andet understøttes før og under uddannelsesforløbet, så de oplever et trygt læringsmiljø, der både fremmer deres trivsel og faglige udvikling.

– Elevernes skolestart eller ‘onboarding’, som det også kaldes, giver eksempelvis et vigtigt fundament for, at eleverne kommer godt igennem deres uddannelse. Derfor ser alle aktørerne i dette projekt også frem til at få afprøvet forskellige tilgange til, hvordan vi får nye elever godt ombord, fortæller Michael Jacobsen, der er uddannelseschef på Tradium og leder af det team, der er operatør på projektet.

For at sikre sammenlignelige resultater arbejder alle skoler i projektet blandt andet med fælles metode og datadrevne trivselsmålinger.

Nye tilgange til at skabe trivsel

En vigtig forudsætning for at arbejde med gode læringsmiljøer er, at medarbejderne har de rette kompetencer til det. Derfor er det også en del af projektet at efteruddanne lærere og ledere på de 11 skoler, der er med i projektet.

– Gennem PSB kommer vi til at give knap 300 medarbejdere på erhvervsskolerne et kompetenceløft. De vil får nye tilgange til at skabe trivsel og lave attraktive studiemiljøer for de unge, de møder i deres undervisning, fortæller Michael Jacobsen.

Fakta

Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD (PSB) er finansieret af EU’s socialfond, Region Midtjyllands uddannelsespulje og skolerne selv med en samlet projektsum på knapt 33 millioner kroner.

De 11 skoler, der deltager i projektet er: AARHUS TECH, College 360, Silkeborg, Den Jyske Håndværkerskole, Hadsten, Herningsholm, Learnmark, Horsens, Mercantec, Viborg, Skive College, Tradium, Randers, Uddannelsescenter Holstebro, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern samt Viden Djurs.

Projektet samarbejder med CompanYoung og Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

Kommentarer