Debat og politik

Midtjylland bliver del af EU’s klimatilpasnings-mission

Arkivfoto

Region Midtjylland kommer nu med på en stærk international platform for erfaringsudveksling om klimatilpasning, der bl.a. åbner for viden om nye tilgange til planlægning og finansiering af klimatilpasningsløsninger. 

Regionsrådet har takket ja til en invitation fra EU-kommissionen om at deltage i EU’s klimatilpasningsmission. Det åbner en række nye muligheder for at hente ny viden til Midtjylland, biddrage internationalt med den viden og de løsninger, der bliver skabt i regionen, ligesom det giver mulighed for international erfaringsudveksling om fx planlægning og finansiering af klimatilpasningsindsatser.

Klimatilpasningsmissionen er en af fem nye EU-missioner, som kommissionen iværksatte i 2021 for at håndtere komplekse udfordringer på sundheds-, klima- og miljøområdet. Med sin underskrift på missionens charter, forpligter Region Midtjylland sig til at arbejde for en klimarobust region i 2030, deltage i erfaringsudveksling, foretage klimarisikovurderinger i regionen samt til at involvere regionens borgere i både beslutningsprocesser og konkrete klimatilpasningsløsninger.

– Klimamissionen er nærmest skræddersyet til den tilgang vi har til klimatilpasning i Region Midtjylland, hvor vi arbejder tæt sammen med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og implementere løsninger. Derfor er det oplagt, at vi nu forpligter os til at dele vores erfaringer og vise vores løsninger frem, ligesom vi naturligvis også har brug for input, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Helhedstænkning og finansiering

Erfaringen fra bl.a. det store midtjyske partnerskab om klimatilpasning Coast to Coast Climate Challenge (c2ccc.eu), der er støttet med 52 mio. kroner af EU Life, peger på særligt to store udfordringer i arbejdet med klimatilpasning. Der mangler helhedsorienteret blik på udfordringerne, så klimatilpasning planlægges og udføres med udgangspunkt i hele vandoplande, og så mangler der muligheder for finansiering på tværs. 

Begge dele har været en del af kernen i C2C CC-projektet og spiller også en afgørende rolle i de danske regioners anbefalinger til en kommende ny lovgivning om klimatilpasning. Anbefalingerne er samlet i udspillet Vandet Kommer: https://www.regioner.dk/services/publikationer/regional-udvikling/vandet-kommer-danske-regioners-syv-anbefalinger-til-en-national-klimatilpasningsplan

– Som regioner har vi en vigtig rolle at spille på klimatilpasningsområdet. Vi understøtter og er tæt på det arbejde, der foregår i kommunerne, og kan samtidig sikre det nødvendige helhedssyn. Samtidig kan vi være med til at sikre internationalt udsyn og erfaringsudveksling. Klimaudfordringen er global, vi deler de samme udfordringer og derfor både kan og skal vi lære af hinanden i EU, siger Anders Kühnau.

Konkret kommer arbejdet i klimamissionen til udtryk i bl.a. et årligt missionsforum, som skal stimulere videndeling, erfaringsudveksling og gøre status på de fælles fremskridt med at nå missionens mål og bidrage til at styrke indsatserne. Derudover lanceres i 2023 en digital platform som Region Midtjylland og de andre underskrivere af mission-chartret får adgang til. 

Fakta

  • Europa Kommissionens Direktorat for klimaaktioner har inviteret Region Midtjylland til at deltage i missionen om klimatilpasning ved at tiltræde og underskrive klimatilpasningschartret, der er en af fem såkaldte EU-missioner lanceret i 2021.
  • De fem missioner er fokuseret på: Forbedring af tilværelsen for mennesker med kræft, genopretning af oceaner og vandområder, en jordpagt for Europa, 100 klimaneutrale og intelligente byer samt klimatilpasning.

Regionen erklærer med underskriften på charteret at arbejde for en klimarobust region i 2030, og skal:

  • Deltage i erfaringsudveksling og samarbejdsaktiviteter med andre regioner.
  • Involvere borgerne i beslutningsprocesser og forskellige tilpasningsløsninger.
  • Udvikle strategier, der gør regionen klimarobust i 2030.
  • Bruge den bedst tilgængelige viden til at foretage klimarisikovurderinger i regionen og sikre, at alle har adgang til resultaterne.

Region Midtjylland arbejder allerede aktivt med de nævnte handlinger, bl.a. i regi af DK2020, hvor regioner og kommuner samarbejder om klimatilpasningsplaner og i det regionale partnerskabsprojekt Coast to Coast Climate Challenge.

Læs mere om EU’s klimatilpasningsmission.

Læs mere om regionens arbejde med klimatilpasning på www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/klimatilpasning/

Kommentarer