Samfund

Midtjyderne støtter varmt op om naturnationalparker

En ny måling fra Epinion viser stor folkelig opbakning fra midtjyderne til de nye planer om at etablere 15 naturnationalparker og udlægge 75.000 hektar urørt skov. Målingen vækker begejstring hos Danmarks Naturfredningsforening.

De seneste måneder har debatten om de nye naturnationalparker fyldt meget i debatspalterne og på de sociale medier. Midtjylland har allerede fået to naturnationalparker i Fussingø og Stråsø, og yderligere syv midtjyske naturområder indgår på bruttolisten over mulige naturnationalparker.

Både Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har beskyldt de nye naturnationalparker for at ødelægge friluftslivet, mishandle dyr og nedlægge gode produktionsskove. Men hvis man spørger danskerne, er der alligevel kæmpestor opbakning til de nye naturtiltag, som har til formål at skabe flere levesteder for truede arter.

På trods af de højlydte protester har modstanderne af naturnationalparkerne kun opbakning fra 15 procent af borgerne i Region Midtjylland, mens 70 procent støtter op om naturnationalparkerne. Det viser en ny måling, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening. Tallene fra Region Midtjylland flugter med den landsdækkende tendens.

Og adspurgt om de samlede naturinitiativer med 15 naturnationalparker og udlægningen af 75.000 hektar urørt skov svarer 51 procent, at de støtter initiativerne i meget høj grad eller i høj grad. 26 procent støtter i nogen grad, mens kun 18 procent er decideret imod eller skeptiske.

Målingen glæder præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

– Hovedargumentet for de nye naturnationalparker og planerne om urørt skov er nu engang, at den danske natur er i krise. Vi mister arter i et tempo, menneskeheden aldrig tidligere har oplevet. Den bekymring deler danskerne, ligesom de bakker varmt op om planerne om at gøre noget for biodiversiteten i Danmark. Det er meget glædeligt for opbakningen til den nye naturpolitik, hvor man nu for første gang accepterer, at naturen skal udvikle sig på sine egne præmisser og ikke bare underlægges menneskets behov, siger hun.

Naturnationalparker kan give fantastiske naturoplevelser

De nye naturnationalparker vil samlet fylde under én procent af det danske landeareal. Der er allerede udpeget fem, og i den kommende tid vil Folketingets partier udpege de resterende ti ud fra en bruttoliste på 23 forslag.

Naturnationalparkerne bliver store indhegnede naturområder uden skov- og landbrugsproduktion og med store fritgående græssende dyr som fx vildheste, elge og kvæg, som skal være med til at skabe grundlaget for en vildere natur, hvor der vil være flere levesteder for dyr og planter.

Der vil være offentlig adgang til områderne, og i udgangspunkt stadig mulighed for at ride på heste, cykle eller gå tur med hunden i snor – men aktiviteter skal ske under hensyntagen til dyrene og i respekt for naturen.

Og udsigten til at kunne opleve vildere natur og de store græssere begejstrer midtjyderne. 72 procent af de adspurgte finder det spændende at skulle besøge de nye naturområder, og kun 14 procent er imod naturnationalparkerne ud fra en bekymring om, at muligheden for at dyrke friluftsliv vil blive skadet. 54 procent af midtjyderne så endda gerne, at der blev etableret en naturnationalpark i deres kommune – kun 19 procent er imod.

Maria Reumert Gjerding deler den store begejstring over de nye vildere naturområder, som bliver etableret over de kommende år.

– Vi har været meget optaget af, at etableringen af de nye naturnationalparker skulle gå hånd i hånd med muligheden for friluftsliv. Adgang til områderne har været enormt vigtig for os, fordi vi helt grundlæggende tror på, at vejen til en bedre naturbeskyttelse går gennem en begejstring for og en kærlighed til naturen. Og her bliver de nye naturnationalparker unikke muligheder for store naturoplevelser og et fantastisk friluftsliv i en vildere natur.

Danskerne frygter ikke de store græssende dyr

En del af debatten om naturnationalparkerne har omhandlet forskellige brugergruppers frygt for at færdes i områderne pga. de fritgående store græssere.

Men danskerne er som samlet hele helt trygge ved udsigten til at skulle dele de nye indhegnede naturområder med de store dyr. Kun ni procent af de adspurgte fra Region Midtjylland er helt enige i, at de vil være bange for at færdes i områderne, mens 13 procent er delvist enige i bekymringen. Til det svarer Maria Reumert Gjerding:

– Vi skal selvfølgelig tage det alvorligt, at et mindretal er utrygge over for at færdes i naturnationalparkerne. Her er det et fælles ansvar mellem friluftslivet, myndigheder og grønne organisationer at skabe trygge rammer og sikre en god dialog, så flest mulige danskere kan få glæde ved de nye naturnationalparker og trygt opleve en natur, som måske er lidt mere vild, end hvad vi er vant til i Danmark – men som kan give fantastiske naturoplevelser.

Kommentarer