Erhverv

Mangel på ferieafløsere gav kun få aflysninger i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Foto: Silkeborg kommune

I juli blev kun 292 ud af 81.282 planlagte timer aflyst på grund af manglende bemanding.

På grund af coronapandemien har hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i år haft vanskeligt at få tilstrækkeligt med ferieafløsere og vikarer. På et tidspunkt manglede ca. 55-60 ferieafløsere, og der var risiko for, at ældre i større omfang ville opleve, at besøg og indsatser blev aflyst eller omlagt i sommerperioden. Det gik heldigvis ikke så galt. I juli blev kun 292 ud af 81.282 planlagte timer aflyst på grund af manglende bemanding.

I juni, juli og august afvikler flere end 1000 medarbejdere i kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje ferie på skift. Mange af de unge, der normalt får sommerjob i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, har i år travlt med at coronateste eller med at vaccinere. Derfor mangler Silkeborg Kommune ferieafløsere.

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har derfor i feriemånederne været nødt til at prioritere livs- og førlighedstruende behov før andre opgaver. Det betyder, at hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har været nødt til at aflyse eller omlægge besøg og indsatser som fx rengøring, flerugentlige bade, afløsning i hjemmet mm. Det er altid sket efter en individuel sundhedsfaglig vurdering.

I den største sommermåned juli gav manglen på ferieafløsere dog kun få aflysninger:

Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen

 Planlagte timer Antal borgere Planlagte timer Antal borgere

Planlagte indsatser, der er leveret 54.174 2.582 23.990 2.582

Aflyst pga. manglende bemanding 255 (0,4%) 280 37 (0,2%) 280

Aflyst øvrige årsager, 2.481 (4,4%) 967 345 (1,4%) 967

herunder af borgerne selv

– Vi frygtede på et tidspunkt, at aflysningerne ville få et markant større omfang. Vi kan nu se, at vi kun har måttet aflyse relativt få timer på grund af personalemangel i juli, hvor de fleste afvikler ferie. Det skyldes i høj grad medarbejdernes store fleksibilitet og en ekstra indsats kollegaer imellem og mellem grupperne indbyrdes, så kollegaerne har kunnet holde deres ferie. Medieomtalen førte desuden til mange henvendelser, så vi fik ansat yderligere ca. 20 sommervikarer, siger Gitte Willumsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune.

– I alt har vi i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i juli måttet aflyse tilsammen 292 ud af 81.282 planlagte timer på grund af manglende bemanding. Det er gået ud over 280 borgere i hjemmeplejen og 46 borgere i hjemmesygeplejen. Det beklager vi meget, siger Gitte Willumsen.

– Alle akutte og livs- og førlighedstruende indsatser er blevet gennemført, og ledere og medarbejdere har været meget opmærksom på at sikre patientsikkerheden, og at der ikke må ske omsorgssvigt.

– Her i august begynder bemandingen at blive mere normal, og desuden kommer SOSU-eleverne tilbage i praktik. Vi mangler aktuelt ferieafløsere svarende til 15-20 medarbejdere, og derfor vil der fortsat i august blive prioriteret, og besøg og aktiviteter kan blive aflyst, siger Gitte Willumsen.

Kommentarer