Uddannelse

Lokale virksomheder slår dørene op for 1000 skolebørn

Op mod 1000 elever fra Silkeborgs 8. klasser er på virksomhedsbesøg i uge 40. Det sker som en del af projekt ‘Kloge Hænder’, hvor eleverne møder faglærte rollemodeller og bliver inspireret til at tage en erhvervsfaglig uddannelse.

Eleverne i udskolingsklasserne mangler viden om jobmulighederne med en erhvervsuddannelse, og virksomheder over alt i Danmark mangler faglært arbejdskraft. Men det er svært at vælge en erhvervsuddannelse, som man knap ved findes. Derfor rykker 8. klasser fra Silkeborg ud af klasselokalerne og besøger en virksomhed for at få indblik i, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvilke efterfølgende videreuddannelses- og jobmuligheder en erhvervsuddannelse kan føre til.

På besøget hører eleverne om medarbejdernes arbejde og uddannelsesvalg. Eleverne ser fagene udført i praksis og arbejder sammen med virksomhedens faglærte og lærlinge om at løse praktiske opgaver, så de får en grundig og praktisk introduktion til, hvilke muligheder brancherne på sigt kan tilbyde dem.

En del af projekt ’Kloge Hænder’

Kloge Hænder er en indsats, som bygger bro mellem skolerne, erhvervsuddannelserne og produktionsvirksomhederne. Kloge Hænder viser elever i udskolingen de mange muligheder, som erhvervsuddannelserne åbner op for og inspirerer flere elever til at tage en erhvervsuddannelse.

Projektet har indtil nu bestået af en virksomhedssafari for lærerne i uge 35, hvor lærerne besøger tre-fire virksomheder som led i forberedelsen til elevernes besøg på virksomhederne, og selve ‘Kloge Hænder’-dagen i uge 40, hvor eleverne besøger virksomhederne.

Kloge Hænder udvides med lærerpraktik på erhvervsskole

Som noget nyt i år skal lærere og uddannelsesvejledere også i praktikforløb på erhvervsuddannelser i uge 41. Det skal give dem indblik i de tilbud, som erhvervsskolerne har, og dermed styrke kvaliteten af deres vejledning om uddannelsesvalg til udskolingseleverne i folkeskolerne.

Ambitionen er nemlig, at lærerne skal spille en mere aktiv rolle i forbindelse med elevens valg af ungdomsuddannelse, og at lærere og vejledere i samarbejde kan være med til at udvide elevernes horisont.

Det kan dog være vanskeligt at indføre eleverne i uddannelser, man ikke selv kender, og kun 12 procent af lærerne mener, at de har et godt kendskab til erhvervsuddannelserne. Derfor er der brug for erhvervspraktik for lærerne, hvor de får en større viden om erhvervsuddannelserne og de mange muligheder og karriereveje, som uddannelserne giver.

Fakta om Kloge Hænder

Kloge Hænder afvikles i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Naturvidenskabernes hus i Bjerringbro.

Silkeborg deltager for fjerde år i træk.

I Silkeborg deltager omkring 1000 elever og 32 virksomheder i Kloge Hænder i 2021.

Omkring 55 lærere og vejledere deltog i virksomhedssafarien i 2021

83 % af eleverne, der deltog i Kloge Hænder i 2019 siger, at de har fået mere viden om jobmulighederne med en erhvervsuddannelse. Lige så mange procent vil anbefale, at andre elever får samme oplevelse.

94 % af eleverne siger, at de synes, at undervisningen er mere spændende, når man ser, hvad den kan bruges til i virkeligheden.

Kommentarer