Balle Kirkeby

I 2021 tager Silkeborg Kommune første spadestik til nyt lyskryds ved Center Nord

Byrådet mener at Nørrevænget i det nordlige Silkeborg skal fredes for trafik. Derfor har de frigivet 52,9 mio. kroner til et nyt lyskryds.

Byrådet i Silkeborg Kommune har besluttet at frigive 52,9 mio. kr. til et nyt lyskryds på Viborgvej og Nordre Ringvej. Det skal være med til at sikre bedre fremkommelighed og frede Nørrevænget for trafik.

Ved at hæve Nordre Ringvej op på samme niveau som Viborgvej kommer de to veje til at mødes i et lyskryds. Derudover bliver der svingbaner i lyskrydset til at sikre, at svingende bilister ikke spærrer vejen og skaber kø.

Brokbjergvej lukkes ud mod Viborgvej, og Nørrevænget aflastes for gennemkørende trafik. Der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. Krydset udbygges så det er klar til 2030-trafikken.

Trafiksikkerhed og fremkommelighed

Det nye kryds skal sikre en bedre afvikling af trafikken på de to store indfaldsveje til Silkeborg i fremtiden og vil gøre Nørrevænget mere fredelig.

Samtidig er krydset ved Center Nord en del af en større indsats for at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Viborgvej.

Siden motorvejens åbning er trafikken steget markant på Viborgvej, som bilerne fra sidevejene har svært ved at komme ud på eller over – hvilket kan skabe farlige situationer på den trafikerede vej.

Indsatser på Viborgvej

  • Et lyskryds i Kjellerup i 2019
  • En venstresvingsbane i Resdal, som forventes færdig inden udgangen af 2020
  • En tunnel i Skægkær i 2014
  • Lyskrydset ved Center Nord

Kommentarer