Debat og politik

Hvor skal Silkeborg hen?

Foto: Silkeborg Kommune

Byrådet har i 2022 fastlagt fire pejlemærker, som vil være styrende for Silkeborg Kommunes udvikling de kommende år.

Byrådets vision har fire pejlemærker for Silkeborg Kommunes arbejde.

De fire pejlemærker er:

  • VELFÆRD så alle kan leve et godt liv
  • GRØN INDSTILLING som drivkraft for erhvervsliv, vækst, udvikling og omstilling for nuværende og kommende generationer
  • BALANCERET VÆKST så vi sikrer sammenhængskraft i hele kommunen
  • DANMARKS OUTDOORHOVEDSTAD som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet

Visionen er det overordnede pejlemærke for byrådet og organisationens arbejde, ikke kun i de kommende fire år, men mange år ud i fremtiden.

Samtidig har byrådet formuleret Silkeborg Kommunes mission, som er:

  • Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område.

Kommentarer