Samfund

GudenåStien får afgørende bevilling og kan nu realiseres

Foto: Horsens kommune

En bevilling på 15 mio. kr. fra Nordea-fonden betyder, at arbejdet med etableringen af et samlet stiforløb langs Gudenåen nu kan gå i gang. Projektet forventes at stå færdigt i 2025.

Gudenåsamarbejdet, der er en sammenslutning af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner, har sammen med Naturstyrelsen og Vejle Kommune siden 2020 kortlagt, hvad der skal til for at kunne tilbyde vandrere og naturinteresserede en sammenhængende naturoplevelse langs med hele Gudenåen.

Kortlægningen har ført til projektet “GudenåStien – fra kilde til fjord”. Projektet går ud på at udbedre store dele af den eksisterende sti langs Gudenåen samt at etablere sti på de 50 km af strækningen, hvor man ikke kan færdes i dag.

Det samlede projekt beløber sig til i alt 57 mio. kr. De deltagende kommuner og Naturstyrelsen har selv fundet 27 mio. kr. til projektet, A.P. Møller Fonden medfinansierede i juni 2022 projektet med op til 15 mio. kr., og med 15 mio. kr. fra Nordea-fonden kan arbejdet altså nu gå i gang.

I Nordea-fonden har projektet vakt stor begejstring:

– Med projekt GudenåStien bliver områdets unikke natur bundet endnu mere sammen, sådan så lokale naturbrugere og besøgende kan nyde en sammenhængende naturoplevelse langs Gudenåen. Området har et stort potentiale, som vi ser frem til, at de dygtige folk bag projektet får forløst, så endnu flere kan få glæde af naturen og komme ud i det fri, fortæller Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

Den store fondsbevilling glæder Lars Storgaard, der er borgmester i Favrskov Kommune og formand for GudenåSamarbejdet:

– Jeg er utrolig glad og taknemmelig for bevillingen fra Nordea-fonden. Sammen med projektpartnernes medfinansiering og bevillingen fra A.P. Møller Fonden har vi nu de midler, der skal til for at realisere det her fantastiske projekt. Jeg glæder mig til at følge arbejdet og ikke mindst til at opleve det færdige resultat.

Næste skridt er, at der skal laves aftaler med de berørte lodsejere, så lodsejernes interesser varetages, når projektet realiseres.

I Horsens Kommune ser borgmester Peter Sørensen frem til, at GudenåStien bliver en realitet.

– Gudenåen er enestående, og derfor er jeg meget begejstret over, at det bliver lettere for både borgere og turstier at bruge den. Uanset om man søger afslapning, naturoplevelser eller kulturhistorie – så vil den nye sti bringe os alle tættere på naturen og Gudenåens fantastiske oplevelser, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune. 

Fakta om projekt GudenåStien – fra kilde til fjord

  • Projektperiode: 1.11.2022 – 31.10.2025
  • Partnere: De syv kommuner i GudenåSamarbejdet – Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov, der er leadpartner, og Randers samt Vejle Kommune og Naturstyrelsen.
  • Økonomi: I alt 57 mio. kr. Kommuner og Naturstyrelse 27 mio. kr., A. P. Møller Fonden 15 mio. kr. og Nordea-fonden 15 mio. kr.
  • Projektet vil realisere en 170 kilometer lang sti fra kilden i Tinnet Krat til Randers – ensartet skiltet og med støttefaciliteter, bedre og mere agil formidling på hjemmeside, digitalt kort og on site i landskabet.
  • GudenåStien vil være delvist sammenfaldende med Trækstien mellem Silkeborg og Randers og Himmelbjergruten mellem Ry og Silkeborg
  • Læs mere og følg med på http://favrskov.dk/gudenaastien

Kommentarer