Debat og politik

Grøn omstilling skal skabe værdi lokalt i Midt- og Vestjylland

Af Carsten Kissmeyer, Venstre

Medlem af Folketinget, Vestjyllands Storkreds

De stigende energipriser har endnu engang tydeliggjort behovet for, at vi i Danmark bliver fri for Putins gas. Det kræver en enorm udbygningen af vedvarende energi, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi tilgodeser dem, som oplever vindmøllerne og solcellerne helt tæt på. Det gælder ikke mindst borgerne i Midt- og Vestjylland, da vores vindrige område i særdeleshed er velegnet til vindmøller.

På Christiansborg har vi et ansvar for at sikre, at borgerne i Midt- og Vestjylland også oplever, at den grønne omstilling bliver en gevinst for lokalsamfundene. Det er ikke en selvfølge i dag. Med en alt for lang række af eksempler har vi set, at borgeren grundlæggende står for svagt, når der bliver lavet projekter omkring dens ejendom. Det gælder eksempelvis ved opsætning af nye vindmøller og solcelleanlæg.

Venstre har i denne valgperiode presset på for at styrke borgernes retssikkerhed og øge lokalsamfundets gevinst ved udbygningen af vedvarende energi. Vi har oprettet nye bonusordninger, der bl.a. øger hensynet til naboer til vindmøller og solceller gennem kompensationer. Og så fik vi presset igennem, at det i fremtiden selvfølgelig skal være billigere at forbruge energi der, hvor den bliver produceret. Men der er stadig stor forskel på, hvorvidt og hvordan der kompenseres, og klagemulighederne er ofte begrænsede, langtrukne og uoverskuelige for de berørte. Det må være et grundlæggende princip, at dem, der generes, skal kompenseres. Derfor er der brug for, at hele processen gentænkes, så borgeren sættes i centrum og oplever, at systemet er til for borgeren og ikke omvendt.

Selvom opbakningen til den grønne omstilling er tårnhøj, bliver vi nødt til at erkende, at det for nogle kan være en byrde at få opsat en vindmølle eller solcellepark i baghaven. De borgere skal vi have fokus på, så den grønne omstilling også kommer dem til gode. Vi har gjort noget, men det er ikke nok.

Vi skal lægge øre til lokalbefolkningens overvejelser og bekymringer forud for udbygningen af vedvarende energi og lignende projekter. For nøglen til at komme i mål med den grønne omstilling og vores energiuafhængighed ligger i samspillet med de berørte borgere.

Kommentarer