Samfund

Grøden skæres i Gudenåen

Foto: Silkeborg Kommune

Mandag 4. juli 2022 begynder den årlige skæring af vandplanterne i Gudenåen.

Skæringen af vandplanterne, som også kaldes grøde, begynder mandag 4. juli i indløbet til Tange Sø. Grødeskæringen fra Silkeborg Langsø til indløbet i Tange Sø begynder 6. juli. Arbejdet forventes færdigt med udgangen af uge 29.

Grøden skæres i en bredde på syv meter, som det er fastlagt i vandløbsregulativet for Gudenåen.

Det er Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, som beslutter, at grødeskæringen skal ske nu.

Kommentarer