Land og by

Gjern og Sorring bliver endnu skønnere – to byfornyelsesprojekter skal få det til at ske

Foto: Silkeborg Kommune.

I løbet af 2022 begynder anlægsarbejdet med at lave en ny, grøn bymidte i Gjern, og i Sorring bliver to centrale grunde købt og senere ryddet som første led i at skabe en ny, attraktiv bymidte.

Det er en realitet efter, at byrådet på deres møde i december 2021 sagde ja til de to projekter.

Plads til byens have

I Sorring er det lokale ønske, at Silkeborg Kommune køber og river de to ejendomme ned på Hovedgaden 20 og Ebbesensvej 8 for at give plads til Byhaven, som skal være et grønt mødested midt i byen.

Det er nu en realitet efter byrådets beslutning om, at Silkeborg Kommune køber de to ejendomme. Næste skridt bliver at arbejde videre med de tegninger, der er blevet lavet i efteråret 2021 og at finde finansiering til den videre byfornyelse.

I efteråret skitserede borgere i Sorring, Sorring Lokalråd, en byplanlægger fra Silkeborg Kommune og en landskabsarkitekt fra Gustin Landskab, hvordan Sorring bymidte kunne forskønnes.

Gjern får grøn bymidte

I 2022 begynder anlægsarbejdet med at forvandle Gjerns gamle bymidte i krydset mellem Østergade, Stationsvej og Ejnar Nielsens Vej. Borgere og besøgende kan se frem til:

  • En omfattende renovering af vejen og ny asfalt.
  • Fortove med røde teglsten som en reference til byens historiske teglværker, som tidligere drev udviklingen i byen.
  • En opholdsplads foran bageren med en vandpost og en cykelservicestation
  • Plads til udeservering foran hotellet
  • Flere træer og plantebede.

Formålet er at styrke byen som et godt sted at bo og besøge, at skabe rammerne for et levende byrum og trække naturen ind i byen.

Ud i naturen

Omvendt skal det også være nemmere at komme ud i naturen fra Gjern by. I 2022 bliver der lavet nye stier, som skal sikre et mere sammenhængende stisystem, som giver lokale og besøgende nemmere adgang til områdets natur.

I 2016 begyndte lokale borgere i Gjern at lægge visioner for udviklingen af Gjern som naturby med støtte fra Silkeborg Kommune. I efteråret 2021 har Gjern-borgerne med repræsentanter fra Gjern Almennyttige Udviklingsselskab og Gjern Lokalråd sammen med Silkeborg Kommune og en landskabsarkitekt fra Labland udarbejdet et program, som understøtter de visioner. I 2022 bliver de visioner gjort til virkelighed.

Der er flere planer for at gøre Gjern endnu mere attraktiv. Blandt andet skal Teglværksgrunden udvikles med fokus på outdoor, friluftsliv og udelæringsrum for børn og voksne.

Kommentarer