Land og by

Fokus på flere hænder til velfærdsområderne

Foto: Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune mangler medarbejdere til ledige stillinger på især ældre- og børneområdet. Over den seneste tid har indsatsen for at fastholde og rekruttere medarbejdere været synlig på plakatstandere i Silkeborg. Det er én af en lang række indsatser for at få flere varme hænder til borgernære opgaver.

SOSU-medarbejdere, pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter og dagplejere er efterspurgt arbejdskraft i Silkeborg Kommune. Derfor sætter Silkeborg Kommune nu gang i en rekrutteringskampagne, der skal understøtte indsatsen omkring fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne.

I den kommende tid kan man opleve rekrutteringsplakater på de store plakatstandere rundt om i Silkeborg by – og måske også møde fortællinger om livet som medarbejder i Silkeborg Kommune samt se jobannoncer, når man bevæger sig rundt på de sociale medier.

– Vi står over for en stor udfordring med at rekruttere blandt andet SOSU-medarbejdere, sygeplejersker og pædagoger. Desuden skal vi sørge for at fastholde vores medarbejdere særligt inden for områder, hvor der – også historisk set – er stor personaleudskiftning. Nu sætter vi gang i en overordnet rekrutteringskampagne, som er ét af mange initiativer for at imødegå den komplekse rekrutteringsudfordring, siger Kirsten Mørch Hansen, personalechef i Silkeborg Kommune.

Rekrutteringsindsatsen er ét af flere initiativer, der er sat i søen for at skaffe flere varme hænder til velfærdsområderne. Særligt inden for børne- og ældreområdet bliver der arbejdet med både konkrete tiltag, som allerede er i gang, og idéer, der stadig er på tegnebrættet, inden for forskellige spor fx:

Fokus på de helt unge, som står overfor et uddannelsesvalg via fx skolepraktikker og fritidsjobs på plejecentre

Fastholdelse af eksisterende medarbejdere via fx meritpædagoguddannelsen og fornyet fokus på fleksible seniorordninger

Understøttelse af de nyuddannede via fx grundige opstartsforløb og mentorordninger

Det er ikke kun Silkeborg Kommune, der efterspørger nye medarbejdere. Kommuner landet står overfor rekrutteringsudfordringer i en tid, hvor der bliver flere ældre og flere små børn.

– Det er selvfølgelig en glædelig udvikling, men er samtidig med til at udfordre. Store årgange er på vej på pension, mens færre søger ind på bl.a. social- og sundhedsuddannelserne, og der kommer flere plejekrævende ældre. Det en udfordring, vi deler med resten af landets kommuner – men det betyder ikke, at vi sidder på hænderne, siger Kirsten Mørch Hansen.

Find Silkeborg Kommunes ledige stillinger på silkeborg.dk/job.

Kommentarer