Debat og politik

FOA: Indfør minimumsnormeringer for børn i dagplejen

Kim Henriksen, Sektorformand i FOA.

Børn i dagplejen bør ligesom vuggestuebørn have krav på ikke at være for mange om den samme voksne. Det mener FOA, som vil have et loft på fire børn per dagplejer mod de nuværende fem.

Mens loven om minimumsnormeringer sikrer mindst én voksen per tre vuggestue- eller seks børnehavebørn, kan dagplejere have hele fem 0-2-årige børn at tage sig af. Men det bør fremover højst være fire. Det mener Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA, der organiserer dagplejere.

”Det har alle dage været mig en gåde, hvorfor dagplejen ikke er kommet med i loven om minimumsnormeringer. Det er immervæk næsten hvert tredje barn, der går i dagpleje. Både børnene, deres forældre og dagplejere har krav på den kvalitetsforbedring, loven om minimumsnormeringer sigter efter med et loft over, hvor mange børn de skal være om de voksne i daginstitutionerne. Alt andet er forskelsbehandling,” siger Kim Henriksen.

Mens loven sikrer en voksen til tre vuggestuebørn, er et passende loft for dagplejerne fire børn.

”I dagplejen oplever børnene en større kontinuitet og tættere relation, fordi de er sammen med den samme voksne, ikke bare hele dagen, men hver dag. Dagplejeren går heller ikke fra til møder. Derfor svarer fire børn i dagplejen til normeringen på tre børn for hver voksen i vuggestuen,” siger sektorformanden.

Loftet på fire børn var oprindeligt med i aftalen om minimumsnormeringer, når de handlede om private pasningsordninger. Men i 11. time blev den del trukket ud af aftalen.

”Det er rigtig kedeligt, for både dagplejere og private børnepasningsordninger bør have max fire børn,” siger Kim Henriksen.

Et samlet overblik over, hvor mange kommuner, der fast har fem børn indskrevet hos den enkelte dagplejer, findes ikke. Men af den netop offentliggjorte rapport ”Udviklingstendenser, dagpleje og daginstitutioner 2022,” som Bureau 2000 har udarbejdet for FOA, fremgår, at i hvert fald 20 af 76 kommuner benytter sig af muligheden. Derudover har dagplejere i 40 kommuner fem børn, når de på grund af ferie, sygdom og kurser tager hinandens børn i såkaldt gæstepleje.

Mens kommunerne har svært ved at skaffe personale nok til at leve op til minimumsnormeringerne, frygter Kim Henriksen, at det vil få flere kommuner til at skubbe flere femtebørn over i dagplejen. Men det vil Kim Henriksen på det kraftigste advare imod.

”Det vil gå ud over børnene. Dagplejen vil blive mindre attraktiv for forældrene. Og det vil blive vanskeligere at rekruttere nye dagplejere, som der også er stadig større mangel på,” siger Kim Henriksen.

Læs mere om udviklingen og udfordringerne for dagplejeområdet i rapporten ”Udviklingstendenser, dagpleje og daginstitutioner 2022,” som også berører emner som forældrebetaling, frokostordninger og aldersgrænser.

Kommentarer