Samfund

Flotte energibesparelser i Silkeborg Kommune: 34 procent lavere varmeforbrug

Borgerne i Silkeborg Kommune er gode til at spare på varmen. Foto: Silkeborg Kommune

På grund af energikrisen har varmen siden oktober kørt på lavere blus i Silkeborg Kommune. Og det har resulteret i flotte besparelser på tværs af afdelinger – administrationen fx har sparet 34 procent varme sammenholdt med samme periode sidste år.

Som følge af regeringens og KL’s beslutning om, at landets kommuner skulle udsætte opstarten for deres fyringssæson og skrue ned for varmen for at sikre tilstrækkelig forsyning på tværs af Europa over vinteren, har der været travlt med at indstille termostater og tjekke op på eventuelt varmetab i omkring 1.000 af kommunens bygninger.

Den indsats har resulteret i store besparelser på tværs af kommunen fra nord til syd og øst til vest.

Administrationen (som her består af rådhuset, Socialtilsyn Midt og jobcentrene) har, sammenholdt med oktober sidste år, sparet hele 34 procent på varmen, mens skoler, biblioteker og medborgerhuse i gennemsnit har sparet 20 procent.

– Det er nogle virkelig flotte besparelser. Og de resultater var vi ikke nået i mål med uden både medarbejdere og borgeres opbakning og forståelse for den fælles opgave. For vi ved godt, at en lavere temperatur betyder reduceret komfort og forringet brugeroplevelse i de kommunale bygninger, siger Allan Madsen, Ejendomschef i Silkeborg Kommune, og fortsætter:

– Tallene har vi fået ved at sammenligne forbruget med oktober 2021. De er graddagskorrigerede i forhold til temperaturen udenfor – så de er altså uafhængige af, at det har været en lun oktober i 2022.

Stor opgave at skrue ned for varmen

Siden 1. oktober har Silkeborg Kommune haft fokus på at tilpasse til de ændrede temperaturforhold. Og det har været – og er stadig – en stor opgave at få indstillet både varme- og ventilationsanlæg til de nye temperaturforhold.

– Nogle temperaturer har vi indstillet fra centralt hold, men på mange skoler har vi været ude og skrue på termostaterne for at sikre, at temperaturen er korrekt. Opgaven har givet os mulighed for at dykke mere ned i eventuelle fejl på tekniske anlæg eller andre ting, der resulterer i varmespild – så på den måde, er indsatsen meget værdifuld også på sigt, siger Allan Madsen.

Den kommende tid vil Silkeborg Kommune se på elforbruget – både indvendig og udvendig belysning, driftstider på ventilation, energispild i produktionskøkkener m.v. for at undersøge hvilke energibesparelser, det er muligt at opnå her.

Du kan læse mere om Energistyrelsens energispareråd på sparenergi.dk.

Hvor og hvor meget skruer vi ned?

  • Klasselokaler, kontorer, opholdsrum: 19 grader
  • Haller og sale, hvor man er aktiv: 17 grader
  • Gangarealer: 17 grader
  • Plejecentre, daginstitutioner og sociale bosteder har ikke ændret temperaturen, som stadig ligger på 21 grader

Kommentarer