Debat og politik

Fjern risikoen ved arkæologiske udgravninger

Foto: Steen Brogaard.

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen, Ans, MF for Venstre

I kølvandet for vores forslag til finansloven for 2022 er Venstre nu klar med et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at få etableret en frivillig national forsikringsordning for arkæologiske udgravninger. Formålet er at fjerne den nuværende enorme økonomiske risiko og usikkerhed, som bygherrer m.fl. oplever omkring udgravninger forud for byggeri jævnfør Museumsloven. Hvis en bygherre tilfældigvis bygger boliger, en fabrik eller et maskinhus, hvor der findes spor af fortiden, så kan det nemt koste flere millioner kroner i udgravninger. Andre steder uden spor fra fortiden er der kun små omkostninger til screening.

Altså en høj grad af uforudsigelighed og urimelig byrdefordeling i forhold til den vigtige bevarelse af den kulturarv, som jo er hele samfundets. Et eksempel på problemstillingen var da Thise Mejeri skulle udvide mejeriet – det endte med en ekstraregning på 1,6 mio. kr. for arkæologiske udgravninger. Et andet eksempel er boligbyggeriet ved Sejling nord for Silkeborg, hvor bygherre foreløbigt har betalt over 3 mio. kr. for udgravninger.

Arkæologiske fund er uvurderlige og en umistelig del af vores fælles kulturarv. Lad os derfor samle kræfterne om at få etableret en frivillig solidarisk forsikringsmodel for udgravninger, hvor staten indledningsvis bidrager med 10 mio. kr. om året som markering af det nationale ansvar. Derved opnår vi en langt mere retfærdig byrdefordeling og det nuværende økonomiske pokerspil bliver afskaffet. 

Kommentarer