Silkeborg by

FabLab får 2,2 mio. kr. til klimaundervisning for skoleelever

Foto: Silkeborg kommune

Klima er et af de vigtigste punkter på den internationale dagsorden, og nu skal det også på skoleskemaet flere steder i landet. Udviklingsprojektet FabLab@SCHOOLdk, der er et digitalt værksted for skoleelever, får 2,2 mio. kroner til at udvikle ny viden om effektiv og inspirerende klimaundervisning.

Undervisning i klima, CO2-udledning, science kapital samt etiske og samfundsmæssige problemstillinger kommer på skoleskemaet i det digitale værksted FabLab.

FabLab@SCHOOL-partnerskabet med Kolding, Middelfart, Vejle og Silkeborg får 2,2 mio. kr. fra Villum Fonden til at udvikle klimaundervisning. Det nye projekt går i gang i december 2021, og midlerne som fordeles mellem kommunerne, skal bruges til at udvikle, afprøve, evaluere og formidle otte undervisningsforløb med fokus på reduktion af CO2. Undervisningen tager afsæt i udfordringer, der ligger tæt på virkeligheden, og børnene skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger.

Skoleelever får klimaviden

Målet er, at eleverne via klimaundervisningen udvikler viden om og forståelse for klimaudfordringerne. Det skal ske på en måde, som efterlader eleverne med konkrete handlemuligheder i deres eget nærmiljø. Gennem forløbene får eleverne kendskab til konkrete CO2-reducerende handlinger, som kan udføres af individ, fællesskab eller samfund. Handlingerne kan være rettet mod teknologiske løsninger, adfærdsændringer og/eller politiske beslutninger.

Med udgangspunkt i de otte forløb etableres der lokale KlimaLaboratorier på de deltagende skoler. Udviklingen foregår i et samarbejde mellem FabLab-undervisere, naturfagskonsulenter, lærere og skoleledere, som ønsker at sætte fokus på klima og bæredygtighed.

Resultaterne fra projektet forventes klar i foråret 2023.

Om FabLab@SCHOOLdk

FabLab@SCHOOLdk er et digitalt værksted for skoleelever. Børn og unge lærer at bruge nye teknologier og udvikler evnen til at skabe, designe, nytænke og løse komplekse problemstillinger.

FabLab@SCHOOLdk får 2,2 mio. kr. fra Villum Fonden. Pengene skal bruges på at udvikle ny viden om effektiv, inspirerende og fokuseret klimaundervisning.

Fablab Silkeborg holder til i det kreative læringsmiljø i CampusHuset på Bindslevs Plads. Det kreative værksted og videnscenter er åbent for alle.

Kommentarer