Silkeborg by

En værdig afslutning på livet

Silkeborg Kommune og Region Midtjylland vil høre borgernes ønsker i spørgsmålet om hvordan en værdig afslutning på livet ser ud. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Hvordan ser den gode afslutning på livet ud? Det er et stort spørgsmål, som rummer et væld af svar. Projekt Livets afslutning stiller skarpt på netop disse og skal gøre sundhedspersonalet i både regionen og kommunen klogere på, hvordan de bedst muligt møder borgernes ønsker.

74-årige Bent Kristoffersen og hans hustru Johanne fik i starten af september besked om, at Bent havde 6-8 uger tilbage at leve i efter et knap toårig sygdomsforløb med tyktarmskræft. Parret valgte selv at afslutte behandlingen, så Bents sidste tid kan ske på hans egne præmisser.

– Vi valgte at stoppe med kemobehandlingen, da den ødelagde hans livskvalitet. I stedet vil vi nyde den sidste tid sammen herhjemme, hvilket sundhedspersonalet har bakket fuldt op om, siger Johanne Kristoffersen.

Egne ønsker til en værdig død er i centrum

Silkeborg Kommune har i et tæt samarbejde med Viborg og Skive Kommune, de praktiserende læger, Hospitalsenhed Midt og repræsentanter fra klyngebrugerrådet gennemført et toårig forløb med Projekt Livets afslutning. Projekt Livets afslutning har fokus på at uhelbredelige syge kan få en god afslutning på livet. Projektet har kørt fra september 2018 til august 2020.

I Projekt Livets afslutning er det den enkelte borgers ønsker for livets afslutning, der er i fokus. I et tæt samarbejde mellem borger, pårørende og det involveret sundhedspersonale bliver der snakkede om, hvordan den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves.

– Jeg synes projektet er rigtig vigtigt, fordi borgernes ønsker for livets afslutning gribes meget forskelligt an af fagpersonerne. Projektet har givet så meget god viden om, hvordan den døende sikres en tryg og værdig afslutning på livet. Hvornår er det fx det rigtige tidspunkt at tage samtalen med den døende og deres pårørende? Og hvad skal samtalen dreje sig om? Det har projektet gjort os klogere på, fortæller Martha Højgaard, Sektionsleder, Sundhed- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Projektets viden skal udbredes

I oktober sendte samarbejdspartnerne i projektet sammen med Praktiserende Lægers Organisation og Styrelsen for Patientsikkerhed en ansøgning til Sundhedsstyrelsens ’Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen’.

Bliver ansøgningen godkendt, arbejder parterne videre med implementeringen af indsatsområderne i 2021. Nogle af de indsatser, som der vil blive arbejdet videre på er:

  • Forventningssamtaler med borgere, patienter og pårørende om livets afslutning
  • Sundhedspersonale aftaler behandlingsniveau og udbreder kendskabet til behandlingstestamentet
  • Inddragelse af pårørende et væsentligt fokusområde i projektet
  • Udbredelse af kendskabet til våger, som kan være en god støtte for de pårørende i den sidste tid

Kommentarer