Samfund

Der er så dejligt derude på landet – og DU er inviteret!

Kom med til en spændende heldags workshop når Landsbydagen 2023 "Spiring" løber af stablen den 15. april i Holstebro.

Fællesskab, nærhed, tryghed. Det er nogle af de værdier, som især børnefamilier vægter højest, når beslutningen er truffet om at flytte væk fra centrum af storbyen – og ofte helt ud på landet. Men betyder det, at landsbyen og oplandet pludselig har fået bedre vilkår for overlevelse? Det kan Landsbydagen “Spiring” 2023 måske give svar på.

Hvorfor blomstrer nogle landsbyer, mens andre visner? Hvor går man hen, når man vil vide, hvad andre har gjort? Hvem kan hjælpe med inspiration til et projekt i sin egen landsby?

Dette og mange andre spørgsmål er på programmet når Region Midtjylland og den eksperimenterede fremtidslandsby Spiring inviterer til en spændende heldags workshop i Holstebro lørdag den. 15. april.

Alle kan deltage og det er helt gratis! Se mere og tilmeld dig her!

Ambitionen er at samle alle gode kræfter, der er engagerede i at få landsbyer og landdistrikter til at spire, gro og kaste liv af sig.

Hvorfor er Spiring vigtig?

Mange løsninger på de udfordringer, som verden står over for i dag, kan meget vel ligge i landdistrikterne i fremtiden. Det kræver, at der sammentænkes forskellige indsatser, hvis potentialerne skal udnyttes fuldt ud.

I Spiring mødes faggrupper, interesser og geografi derfor på kryds og tværs: Politikere, lokalt engagerede borgere, kommuner, eksperter, folk med idéer, folk med hang til handling og stærke strateger. Her er der plads til nye netværk, nye idéer og spændende bud på rammer og løsninger, der understøtter udviklingen af bæredygtige landsbyer og landområder.

Hvad sker der i Spiring?

Spiring består af 10 huse, som udgør funktioner, der er vigtige for livskvalitet og sammenhængskraft på landet. I husene byder værter indenfor til dialog om energiforsyning, natur, sundhed, mobilitet, kultur, iværksætteri, uddannelse, købmanden, landsbyudvikling og ungdomsliv.

Du kan i løbet af dagen deltage i fire miniworkshops, hvor praktikere fortæller om deres erfaringer, fagfolk supplerer med viden, og deltagere bidrager med forskellige perspektiver og vigtig indsigt. Mellem husene, på byens torv, er der masser af landsbyliv, god mad og forfriskninger.

Kommentarer