Kjellerup

Byrådet har besluttet – september 2022

Foto: Silkeborg kommune

Mandag 26. september 2022 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Byrådet har besluttet.

4 stedfortrædere

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at 1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti, Mathilde Jakobsen, deltager i stedet for byrådsmedlem Lars Hedegaard, der er forhindret på grund af arbejde samt 2. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti, Peder Enggård, i stedet for Trine Roungkvist, der er forhindret på grund af arbejde. Endvidere er 1. stedfortræder for Socialdemokratiet, Linda Lyngsøe, indkaldt i stedet for Helle Busk, der er forhindret på grund af ferie. Stedfortræder for Socialdemokratiet, Bjørn, i stedet for Rune Kristense.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 2

Gasfyr skal være væk i 2030

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet, at det sidste kommunale gasfyr skal være udfaset senest i 2030 og afløst af fjernvarme. Investeringen kommer til at koste 88 mio. kroner. Da byrådet har sat et mål om at være CO2-neutral i 2025, og skal det lade sig gøre, skal der købes CO2-aflad fra 2025 til 2030. Hvad det kommer til at koste er vanskeligt at beregne, da priserne på certifikater er skiftende.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 4

Klimaregnskabet opdateret

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om fremskrivninger i klimaregnskabet. Resultatet af opdateringen er, at Silkeborg Kommune fortsat har et reduktionsbehov i omegnen af 4.000 tons CO2 for at opfylde målet om at være CO2-neutral i 2025. Ud af dette er der i den vedtagne plan fundet potentielle reduktioner for 2.350 t CO2. Samlet står tilbage en udledning på ca. 1.650 tons.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 5

Spildevandsplan for 2022-2032 vedtaget

Silkeborg Kommune: Byrådet har vedtaget Spildevandsplanen fra 2022-2032. Formålet med planen er at give en samlet oversigt over håndtering af det eksisterende og planlagte regn- og spildevand. Samtidig viser spildevandsplanen, hvor Silkeborg Forsyning har forsyningspligt. Spildevandsplanen er også grundlaget for, at kommunen kan give påbud til grundejere om fx at tilslutte sig kloaksystemet, adskille regn- og spildevand på egen grund eller forbedre private spildevandsforhold. Vattrup og Ungstrup bliver ikke kloakeret, før det er afklaret hvor Hærvejsmotorvej skal ligge.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 6

Op til 61 boliger ved Nebel Skovdal

Silkeborg: Byrådet har sendt et forslag til lokalplan for boliger ved Nebel Skovdal i 5 ugers høring. Forslaget gør det muligt at bygge max 20 rækkehuse samt 41 parcelhuse – alle på grunde med udsigt til Hundredemeterskoven. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 130.000 m2 og ligger nord for Helleparken i Eriksborg med adressen Nebelgårdsvej 10.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 7

Ja til byggeri på Sejs Søvej 62

Sejs: Byrådet har besluttet at give dispensation fra søbeskyttelseslinjen til byggeri på Sejs Søvej 62 i Sejs.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 9

Første skridt mod omklædningshus ved Søholt

Silkeborg: Byrådet har bevilget 500.000 kroner til nye omklædningsrum ved Søholt. Pengene skal bruges på projektering. Målet er at skabe en facilitet som har fodbolden på Søholt som primære brugere. Udover fodbolden er det tanken, at huset også bliver et muligt udgangspunkt for alle Søholts fritidsbrugere, som også kan bruge huset som mødested. Der er sat 12 mio. kroner af i alt. Planen er, at huset skal stå færdigt i slutningen af 2024.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 10

105.000 kroner til bedre arbejdsmiljø

Gjern og Balle: Byrådet har bevilget 105.000 kroner til at forbedre arbejdsmiljøet på Gjern Skole og Balle Tandklinik. Gjern Skole har behov for at indrette lokaler, der er egnet til fortrolige samtaler med forældre. Balle Tandklinik har behov for bedre udluftning.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 11

Nye lokaler til SFO

Them: Byrådet bevilget 1.373.000 kroner til at indrette lokaler til SFO på Frisholm Skole. Musikhuset ombygges og indrettes, således at bygningen er egnet til SFO-aktiviteter. Ud over grupperum, opholdsrum og værkstedsfaciliteter etableres der nye køkkenfaciliteter med køkken-ø. Siden 2015 har den tidligere Frisholm Børnehave været brugt til formålet, men der er igen behov for at bruge den til børnehave, da der er mangel på pasningspladser.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 12

Et skridt nærmere på et udvidet Birkebo Plejecenter

Bryrup: Byrådet har bevilget 1 mio. kroner til at få undersøgt og projekteret en udvidelse af Birkebo Plejecenter til 24 eller 36 boliger og servicearealer. I alt er der afsat 78 mio. kroner til projektet.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 13

Slut med penge til kost og logi

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at stoppe ordningen med kostpenge til ukrainere og logipenge til værtsfamilier. Ukrainerne henvises i stedet til det almene asylsystem. Ændringer træder i kraft 31. oktober.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 14

20 almene boliger i Ringgården

Silkeborg: Byrådet har besluttet at tildele Arbejdernes Byggeforening 20 kvoter til almene boliger i stedet for 15 som oprindeligt søgt.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 15

Endeligt regnskab for almene boliger

Kragelund: Byrådet har godkendt det endelige regnskab for 10 almene boliger i Kragelund. Regnskabet endte på 20,3 mio. kroner. Byrådet har desuden godkendt huslejen, der i gennemsnit ligger på 940 kroner pr. kvadratmeter. Det er Silkeborg Boligselskab, der står bag byggeriet.

Større parallelsamfundsområde

Silkeborg: Byrådet har sendt en ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om at få lov til at udvide parallelsamfundsområdet, så også byggeriet på hjørnet af Lupinvej og Kejlstrupvej indgår i området; Resedavej/Nørrevænget II. Ansøgningen er sendt sammen med Arbejdernes Byggeforening og AAB Silkeborg. Den boligsociale helhedsplan fortsætter sit arbejde.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 17

Rytterskolen i Linå rives ned

Linå: Byrådet har besluttet at den forfaldne bygning, Rytterskolen, i Linå skal rives ned. Ejendommen består af et stuehus på 140 m2 samt et udhus på 35 m2. Grundarealet er 1.125 m2. Ejendommen er i meget dårlig stand. Bygningerne er ejet af Silkeborg Kommune.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 18

Praksis for dispensation fra sø- og skovbeskyttelseslinjerne

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om grundlaget for at give dispensation fra sø-, skovbygge-, fortidsmindebeskyttelseslinjerne og kirkebyggelinjen. Grundlaget gør det muligt for at borgere, virksomheder og andre aktører kan få en viden om, hvad de kan forvente, at Silkeborg Kommune kan dispensere til. Uanset administrationspraksis, skal kommunen altid foretage en konkret vurdering ud fra de faktiske forhold. Praksis kan og skal derfor fraviges, hvis der er væsentlige forhold, som taler for det.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 19

2 mio. kroner til valg

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 2 mio. kroner til afholdelse af et eventuelt folketingsvalg i 2022. Byrådet har desuden besluttet at forsøget med at brevstemme på lokalbibliotekerne fortsætter.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 20

Byrådsmøder flytter til tirsdag

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at flytte byrådsmødet fra 4. mandag i hver måned til hver 4. tirsdag i måneden. Der bliver ikke holdt byrådsmøde i juli måned. Hvis byrådsmødet falder i de mest almindelige ferieperioder, bliver de rykket.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 21

Forslag om friplejehjem sendt til Ældreudvalget

Silkeborg: Det Konservative Folkeparti og Venstre har stillet et forslag om at det kommende plejecenter i Alderslyst bliver et friplejehjem. Byrådet har sendt forslaget videre til Ældreudvalget, der skal arbejde videre med det.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 22

Forsøg med at lukke Søvej

Silkeborg: Byrådet har besluttet at sætte et forsøg i gang med at ændre trafikken på Søvej, så området også kan bruges til events, madboder og rekreativt område, som det skete et par gange i sommer. Forslaget blev sat på dagsordenen af De Radikale og skal ses i forbindelse med, at det ikke bliver i den nærmeste fremtid, at der er plads til anlægsbudgettet til at flytte Søvej om bag Rådhuset. Plan- og Vejudvalget skal nu fastlægge de nærmere detaljer.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 23

Brev om Budgetloven

Silkeborg: Byrådet har besluttet at bede Folketinget om at ændre Budgetloven fra 1-årige udgiftslofter til 2-årige udgiftslofter. Forslaget blev sat på dagsordenen af Enhedslisten. ”Lofterne fremmer en uhensigtsmæssig og stadig stop-and-go tilgang til styringen af den kommunale økonomi, som bliver yderligere stresset af kortere- og længerevarende udefrakommende forhold af markant betydning for kommunernes økonomi. De senere år eksempelvis COVID-19, flygtningesituationer og de stigende energipriser”, står der blandt andet i udkastet til brevet, som bliver sendt af borgmesteren.

Byrådsmødet, mandag 26. september, sag 24

Kommentarer