Samfund

Appel til pårørende: Vi har brug for hjælp til at afbøde konsekvenserne af samfundsmitten

Foto: Silkeborg kommune

Silkeborg Kommune er nu så hårdt ramt af coronasmitte blandt pleje- og omsorgspersonale, at kommunen beder om hjælp fra pårørende på ældreområdet og socialområdet til at være med til at afbøde konsekvenserne for de ældre og sårbare borgere.

Coronasmitten i Silkeborg Kommune slår lige nu alle rekorder. Kommunen har den 4. højeste smitte i Danmark med over 6.000 smittede den seneste uge. Sygemeldingerne kommer i en lind strøm hver dag, og nu påvirker det i større grad driften af plejecentre, hjemmeplejen og de sociale tilbud.

Kommunen prioriterer de sundhedsfaglige opgaver først, og opfordrer pårørende til om muligt at hjælpe med de praktiske opgaver, som kommunen er nødt til at nedprioritere lige nu på grund af den høje smitte og de mange sygemeldinger.

– Det er stadig trygt og sikkert at være på vores plejecentre, i vores hjemmepleje og på vores sociale tilbud, men den helt ekstraordinære situation, vi er i lige nu, gør, at vi ikke har en normal hverdag, siger borgmester Helle Gade. 

– På ældreområdet følger vi situationen meget tæt. Vores medarbejdere gør, hvad de kan trods manglen på kollegaer. Vi må dog være ærlige at sige, at hvis vores medarbejdere i den kommende uge bliver syge, som de gør lige nu, så kan vi blive nødt til at iværksætte et egentligt nødberedskab.

– På socialområdet har vi også mange smittede medarbejdere, og enkelte tilbud mangler mange medarbejdere. Særligt Voksenhandicap er ramt på døgnområdet. Vi får endnu vagtplanerne til at hænge sammen, takket været medarbejdernes og ledernes store indsats, siger Helle Gade. 

Også kommunens Rengøring er alvorligt ramt af coronasygemeldinger, og der prioriteres dagligt mellem opgaverne. 

– Vi beder derfor nu om hjælp fra de pårørende til at afbøde konsekvenserne for de ældre og sårbare. Pårørende kan hjælpe til med de opgaver, som vi på grund af smitten må nedprioritere eller udskyde. Det kan fx være at feje krummer op, støvsuge, tømme skraldespanden, smide visne blomster ud, tømme postkassen og andre praktiske opgaver, hvor det er muligt. Medarbejderne på plejecentre og i hjemmeplejen prioriterer de sundhedsfaglige opgaver først, sikrer medicinering og alle vigtige omsorgsopgaver. Så alle pårørende kan være trygge ved, at vi passer på deres nære, siger Helle Gade.

Også på socialområdet appelleres til pårørende:

– Vi opfordrer pårørende til at tage borgerne hjem, hvis det er muligt. Vi ved godt, at det kan være svært for nogle, men for de af jer, for hvem det er en mulighed, vil det hjælpe området meget lige nu, siger Helle Gade. 

– Vi beder de pårørende om en håndsrækning, fordi vi har en helt ekstraordinær udfordring og gerne vil sikre, at vores borgere kommer bedst muligt igennem en periode, hvor vi har mange sygemeldinger, og derfor ikke i samme grad har mulighed for at give borgerne den omsorg, vi giver dem i dagligdagen. Vores krisestab følger situationen meget tæt, og vi er i kontakt med sundhedsmyndighederne. Vi har brug for, at vi alle står sammen om at komme igennem denne fase af pandemien, siger Helle Gade.

Både ældreområdet, socialområdet og rengøringsområdet trækker på alle de vikarer, der kan fås, og medarbejdere hjælper velvilligt til på kryds og tværs af områder, centre og tilbud for at tage vagter, hvor der er særligt mange sygemeldinger på grund af coronasmitte. Silkeborg Kommune søger desuden gennem Falck efter podere, der søger nyt job i takt med nedskaleringen af testkapaciteten i Danmark.

De flest ældre får et mildt sygdomsforløb

Den høje samfundssmitte rammer nu også ældre og sårbare borgere. 

– På grund af den høje samfundssmitte har vi næsten dagligt udbrudshåndteringer på plejecentre på grund af meldinger om smittede medarbejdere eller pårørende, og vi har nu også smittede borgere. Heldigvis er de fleste ældre ikke særligt syge og har et mildt forløb med hoste og feber. Det værste er isolationen, hvor de ældre kan blive noget ensomme, og det er vi meget opmærksomme på, siger Helle Gade. 

Medarbejderne på både ældreområdet og socialområdet bruger værnemidler, mundbind, visir, og bliver løbende testet for smitte. Desuden anbefales pårørende fortsat at bære mundbind ved besøg på plejecentre og sociale tilbud.

Kommentarer