Samfund

12 projekter får i alt 6,3 mio. kroner til udvikling af ungdomsuddannelser

Arkivfoto

Udviklingsprojekterne fokuserer bl.a. på trivsel, sprogkompetencer, velfærd, erhvervsuddannelser og fremtidens landbrug og får medfinansiering fra Region Midtjyllands uddannelsespulje. Målet er at bidrage til udvikling af et endnu bedre uddannelsesudbud i hele regionen.

Bedre og mere brug af teknologi og legende metoder i undervisningen skal øge motivationen og trivslen hos eleverne og dermed hjælpe med at sikre flere uddannede fra bl.a. velfærds- og erhvervsuddannelserne i fremtiden.

Sådan kan de i alt 12 projekter, som regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at medfinansiere via regionens uddannelsespulje, groft opsummeres.

Projekterne er udvalgt på baggrund af regionens uddannelsespolitik.

– De 12 projekter er meget forskellige, men alle bidrager til udvikling af et endnu bedre uddannelsesudbud i hele regionen. Fremtidens udfordringer på bl.a. uddannelsesområdet skal løses ved at udvikle nye tilgange. Som region kan vi netop – bl.a. med vores uddannelsespulje – være med til at sørge for, at de erfaringer og den viden, der udvikles et sted, bliver delt, og det er afgørende, for fremtidens uddannelser er en opgave, der kun kan løses i fællesskab, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Fokus på store projekter

I alt sender regionsrådspolitikerne ca. 6,3 mio. kroner afsted til de 12 projekter, der spænder bredt, men som alle tager udgangspunkt i lokale kompetencebehov og mere brede samfundsudfordringer som kompetencer inden for bæredygtighed, sprog, erhverv og velfærd.

Desuden indeholder projekterne som udgangspunkt samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner på tværs af regionens geografi.

I 2022 er størstedelen af midlerne i uddannelsespuljen blevet anvendt som medfinansiering til socialfondsansøgninger under EU’s socialfond. I alt indstillede regionsrådet 63 mio. kroner til fire store projekter, der skal sikre flere SOSU- og erhvervsuddannede samt flere med STEM-kompetencer i fremtiden.

Derfor var der i 2022 kun en mindre ansøgningsrunde i efteråret med en samlet budgetstørrelse på ca. 6,3 mio. kr.

– Vi har alt for mange unge, der i dag står uden for både job og uddannelse. Samtidig skriger både virksomheder og sundhedsvæsen på flere hænder. Det er store udfordringer, som vi skal løse i fællesskab. Her kan vi som region bidrage med vores uddannelsespulje, og det er vigtigt, at regionen bidrager med midler dér, hvor det virkelig rykker noget. Derfor fokuserer vi særligt på store projekter, hvor vi kan gøre en stor forskel, siger Anders Kühnau.

Næste ansøgningsrunde i uddannelsespuljen er i foråret 2023.

12 projekter, som modtager tilskud fra uddannelsespuljen 2022

Praksislæring hos tyske bilværksteder skal styrke personvognsmekanikeruddannelsen (Holstebro). Uddannelsescenter Holstebro søger om tilskud til et projekt, som har til formål at udvikle et nyt hovedforløb i personvognsmekanikeruddannelsen. Det nye forløb skal koble en international dimension på uddannelsen gennem praksislæring hos en række tyske bilmærker. 

Budget: 0,360 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,248 mio. kr. 

Ny outdoor-linje skal hjælpe elever tættere på naturen (Silkeborg)

TH. LANGS HF & VUC søger om tilskud til et projekt, som vil udvikle en ny HF Outdoorlinje. Projektet ønsker at gå sammen med lokale aktører for at skabe en fagpakke målrettet elever, som ønsker at komme tættere på naturen. 

Budget: 0,165 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,088 mio. kr.

Fremtidens landmænd skal have større viden om klimavenlige løsninger (Herning)

Agroskolen søger om tilskud til et projekt, som ønsker at udvikle tematiserede undervisningsforløb i fremtidens energiproduktion i landbruget. Formålet er, at uddannelsen i fremtiden kan uddanne landmænd, som har en større viden om klimavenlige løsninger.

Budget: 0,125 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,094 mio. kr. 

5. og 6. klasser modtager rund- og undervisning på College360 (Silkeborg)

College360 søger om tilskud til et projekt, som har til formål at øge samarbejdet med kommunens grundskoler for at få flere til at vælge en EUD. Det skal ske gennem besøg fra 5. og 6. klasse på College360, hvor de modtager undervisning og rundvisninger fra skolens grundforløbselever.

Budget: 0,904 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,678 mio. kr.

Elevers læsefærdigheder skal forbedres og sikre flere uddannede (Randers)

Randers Social- og Sundhedsskole søger om tilskud til et projekt, som vil sikre en øget gennemførelse på SOSU-, FGU- og EUD-uddannelserne ved at forbedre elevernes læsefærdigheder. Undersøgelser viser, at uddannelsernes målgruppe har væsentlige sproglige vanskeligheder, hvorfor en opkvalificering af lærerne gennem projektet vil afhjælpe dette.

Budget: 1,963 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 1,374 mio. kr. 

Mere kreativitet og kritisk tænkning for SOSU-elever i innovativ undervisningsmiljø (Randers)

Randers Social- og Sundhedsskole søger om tilskud til et projekt, som har til formål at udvikle et nyt og innovativt undervisningsmiljø, et såkaldt Makerspace. Projektet vil herigennem styrke SOSU-elevernes kreativitet, kritisk tænkning og samarbejdsevne. 

Budget: 0,908 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,681 mio. kr. 

Leg skal styrke elevers motivation for læring (Grenaa)

Grenaa Gymnasium søger om tilskud til et projekt, der vil bruge leg som didaktisk redskab til at skabe en ramme om undervisningen, hvor elevernes motivation driver deres egen læring. Den forventede øgede motivation for undervisningen skal bl.a. resultere i øget trivsel blandt og fastholdelse af eleverne. 

Budget: 0,355 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,265 mio. kr.

Elevers engelskkundskaber skal styrkes med digital undervisning (Randers)

Randers HF og VUC søger om tilskud til et projekt, som vil forbedre elevers engelskkundskaber og deres kulturelle forståelse ved at kommunikere med unge fra andre lande gennem inddragelse af digitale medier og platforme i undervisningen.

Budget: 0,200 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,150 mio. kr.

Samarbejde skal sikre god overgang til velfærdsuddannelser (Randers)

Randers HF og VUC søger om tilskud til et projekt, hvor en række HF-skoler i samarbejde med VIA University College samarbejder om at sikre en god overgang til VIA’s velfærdsuddannelser – sygeplejersker, lærere og pædagoger. Projektet vil lave en fokuseret udvikling af den professionsrettede undervisning på HF med større fokus på karriereperspektiver. 

Budget: 2,166 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 1,625 mio. kr.

Unge med psykiske udfordringer får særligt HF-forløb (Horsens)

Horsens HF og VUC søger om tilskud til et projekt, som vil udvikle og igangsætte et særligt tilrettelagt treårigt HF-forløb for unge med psykiske udfordringer. 

Budget: 1,020 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,764 mio. kr.

Unges motivation for erhvervsuddannelse skal styrkes (Randers)

Tradium søger om tilskud til et projekt, som vil udvikle og afprøve nye veje til EUD for aktivitetsparate unge. Projektet er i tæt samarbejde med Daghøjskolen i Randers og har til formål at styrke de unges motivation til at starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse. I projektet stifter de unge bekendtskab med forskellige retninger inden for EUD, hvilket skal bidrage til at skabe tryghed og forudsigelighed, så flere vælger at starte på en erhvervsuddannelse. 

Budget: 0,682 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,512 mio. kr.

SoMe-kampagne skal øge elevernes FGU-stolthed (Randers)

FGU Østjylland søger om tilskud til et projekt, som vil ændre de negative fortællinger, der findes om FGU. Der skal udvikles et læringsforløb, hvor elever på de involverede FGU-institutioner skal udforme SoMe-kampagneindslag. Elevernes udvikling af kampagneindslag skal øge elevernes stolthed over at gå på FGU.

Budget: 0,719 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,286 mio. kr.

Uddannelses- og kompetenceudfordringerne i Region Midtjylland

  • Fremskrivninger viser, at vi i Danmark risikerer at mangle op mod 100.000 faglærte i 2030.
  • I starten af 00’erne valgte hver tredje ung således en erhvervsuddannelse, mens det i dag kun er hver femte.
  • Cirka 23.000 unge i alderen 16-29 år er i 2022 hverken under uddannelse eller i beskæftigelse.
  • Cirka 20 procent af de 16-24 årige har ikke gennemført en ungdomsuddannelse.
  • I fremtiden kommer der blandt andet til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for STEM- og sprogområdet.
  • Virksomhederne i regionen har ikke mulighed for at rekruttere medarbejdere med de nødvendige STEM-kompetencer.

 

Kommentarer